Groeten uit 2060

In Brieven uit de toekomst vertellen mensen hoe ze dan leven. Het is 2060, mevrouw S brengt samen met haar zorgrobot Sams haar oude dag door in Domotica Westlandia.

Het dagelijks leven van mevrouw S. wordt veraangenaamd door haar robot Sams, een huis vol domotica, e-healhtproducten, een mooie woonomgeving en aardige, belangstellende mensen.
“Het is 20 november 2060. Ik ben net 107 geworden. De tijd staat niet stil. Mijn vriend Sams tikt deze brief voor mij. Mijn ogen zijn slecht. Zelfs na vier laseroperaties en een lensvervanging kan ik niet meer goed lezen. Sams is trouwens mijn persoonlijke robozorger, een lief kunststof ventje van een halve meter hoog die alles begrijpt en veel voor mij doet. Ook de andere bewoners van Westlandia hebben een zorgrobot.”

Digitale stad
“Domotica Westlandia is een mega-stad waar vrijwel alles elektronisch en digitaal is geregeld. Alle appartementen zijn met hydraulische bruggen aan elkaar maar ook aan brede wandelboulevards verbonden. Aan weerszijden daarvan liggen rolpaden. Reuze handig, want wie niet meer zo goed loopt, gaat gewoon op zo’n rolpad staan of zitten en wordt vervoerd. En Domotica Westlandia is een verwarmde stad. In de huizen en het openbare gedeelte is het altijd 20 graden, wel zo aangenaam.
Er wonen hier zo’n 60.000 meest oude mensen plus 40.000 stadswerkers en vrijwilligers. Die laatsten zijn allemaal 70 jaar of ouder. Al met al zie je hier dus best veel grijze hoofden. Ik ben blij met al die vrijwilligers. Ze gaan met ons winkelen, wandelen, koffiedrinken en noem maar op.”

Elektronische spiegels
“De verzorgers die hier ook wonen en werken, houden ons goed in de smiezen. Ze overleggen regelmatig met de vrijwilligers over hoe het met ons gaat. Omdat ze 24 uur per dag inzage hebben in onze e-Health leefdossiers, kunnen ze direct ingrijpen als iemand medische hulp, verzorging of psychische steun nodig heeft.
Ook de slimme spiegel in onze badkamers houdt ons in de gaten. Hij meet allerlei vitale lichaamsfuncties en waarschuwt als er iets is met het suiker, de bloeddruk of het gewicht De spiegel seint die gegevens door naar de verzorgers. En naar Sams, zo weet hij ook altijd hoe het met mij gesteld is.”

Muren met sensoren
“Sams  is er altijd. Hij is een perfecte helper en doet alle huis-tuin-en-keuken dingen. Bovendien is hij de beste vrienden met de  koelkast. Ook zo’n slimme machine die precies bijhoudt wat er nog aan eten en drinken is en zonodig maaltijden en drank bestelt. Bovendien hebben onze muren eens oren en ogen. Echt waar, dat komt omdat er kleine sensoren in de muren zijn gebouwd gebouwd. Als ik val bijvoorbeeld, geeft de muur dat direct door aan Sams. Die komt dan aangesneld en helpt mij overeind. Tegelijkertijd meet hij dan snel mijn bloeddruk en scant mijn botten op eventuele breuken. Kun je wel geloven dat ik me altijd veilig voel in mijn eigen huis. En ik ben nooit alleen.”

Dit blog is een vervolg op het in 2011 verschenen blog Groeten uit 2036