E-health voor huisartsen en praktijkondersteuners

Huisartsen en praktijkondersteuners die met e-Health aan de gang willen, hoeven niet langer het wiel zelf uit te vinden. Vilans maakte een serie van drie korte praktijkfilmpjes voor huisartsen of praktijkondersteuners. In het eerste filmpje hebben praktijkondersteuner Els en haar diabetespatiënt Jeff contact via het beeldscherm. Zorg op afstand dus.  Omdat Jeff zelf in zijn online individuele zorgplan kan inloggen ziet hij het verloop van zijn meetwaarden inzien. Door deze inzichten kan hij zelf het heft in handen nemen wat zijn gezondheid betreft.  . En als hij daar vragen over heeft? Dan stuurt hij Els gewoon een mailtje via een e-consult.

Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg, wil ervoor zorgen dat:

  • mensen meer de eigen regie nemen over hun eigen gezondheid en ziekte
  • mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfsturend blijven
  • de langdurende zorg wint aan kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid
  • werkers in de zorg met bezieling en plezier hun werk kunnen (blijven) doen

Vilans is er voor iedereen die werkt in of voor de langdurende zorg. Van zorgverlener tot bestuurder. Van gemeenteambtenaar tot verzekeraar. En van huisarts tot cliëntvertegenwoordiger.