Wat is een Zelfregie app

Met een app op haar iPad kan van mevrouw Van Tuin rechtstreeks afspraken maken met haar huisarts. De huisarts houdt via eenzelfde app het dossier bij. Mevrouw voert zelf haar regie en de huisarts is altijd op de hoogte. 

ZelfregieappWe hebben het over een zogeheten Zelfregie app. Een applicatie op smartphone of Ipad die de zelfredzaamheid van zorgafhankelijke mensen vergroot. Met de app regelen patiënten en thuiswonende oudere of zieke mensen  zoals mevrouw Van Tuin zelf hun afspraken en consulten met de arts, specialist of het ziekenhuis. En als het nodig is kunnen ze ook zelf de afspraak wijzigen of annuleren.

Mevrouw Van Tuin is helemaal in haar sas met de app want ze surft er niet alleen mee naar gezondheidssites, ze kan ook naar websites met leuke uitjes. Haar zoon leert haar nu hoe ze met een andere app haar financiële zaken kan regelen en laatst liet de buurman zien hoe ze met de OV app de aankomst en vertrektijden van de trein en bus naar haar zus kon opzoeken. Zo helpen zelfregie apps mensen ook hun sociaal netwerk te versterken.

Leg eens uit?
Mevrouw Van Tuin en andere patiënten en thuiszorgcliënten krijgen de zelfregie app op hun  iPad of iPhone geïnstalleerd. Daar kunnen hun familieleden bij helpen, medewerkers van het wijkof buurtcentrum, thuiszorgers of vrijwilligers. De dokter heeft eenzelfde app op zijn iPhone en beide apps zijn aan elkaar gekoppeld. Mevrouw Van Tuin en haar dokter werken dus als het ware allebei in dezelfde virtuele agenda annex logboek. Beiden kunnen ze afspraken inplannen of rapportages invullen en beheren.

Win-win
Bovendien kan mevrouw Van Tuin:

  • met de Zelfregie app wegwijs worden in de rest van de digitale wereld,
  • met een beeldbelapplicatie rechtstreeks met haar  mantelzorgers, familie en de zorgverleners communiceren

Andere voordelen zijn:

  • familieleden zijn altijd op de hoogte en betrokken want ze kunnen inloggen op de app en (met toestemming van de betrokkenen) op afstand de rapportages en afspraken inzien,
  • alle zorgverleners zijn op de hoogte van de situatie van mevrouw Van Tuin via het rapportagegedeelte op de app.

Ook zorgorganisaties spinnen goed garen met de Zelfregie app. Zij:

  • beschikken eenvoudig en snel over relevante informatie (NAW-gegevens) en rapportages van cliënten en over zoals werkroosters,
  • zien op de plattegrond het woonadres van de cliënt en kunnen hem/haar met een druk op de knop bellen.
  • besparen bureauwerk want de zorgverleners schrijven zelf direct digitale rapportages.

En ja, de cliëntgegevens op de app zijn beveiligd conform de privacywetgeving. Een uitkomst die Zelfregie app,  vindt mevrouw Van Tuin, ‘en’, zegt ze ‘ook voor mensen die nog niet eerder met een iPad of iPhone hebben gewerkt, want die apps zijn uitermate gebruikersvriendelijk. Ieder kind kan er mee omgaan dus waarom wij niet?’   Bekijk een voorbeeld van een Zelfregieapp.

Een van de ontwikkelaars van de zelfregie app is stimulansz

Meer over apps