10 vragen en antwoorden over het invoeren van Beeldzorg

Beeldzorg is hot. Hoe krijg je als (thuis)zorginstelling zorginnovatie op de kaart en ingevoerd? Hier de antwoorden op de meest gestelde vragen. Met dank aan de Zorgfuturisten.

Schermafbeelding 2014-03-23 om 18.39.54Het klinkt zo eenvoudig; de wijkverpleegkundige neemt via de beeldbel app contact op met de cliënt en samen nemen ze de dag door. Met de camera op de tablet kan de thuiszorgmedewerker naar de wond van de cliënt kijken, de stoma controleren, meekijken bij het insuline spuiten of checken of de cliënt zijn pillen heeft genomen. De cliënt op zijn beurt kan heel makkelijk even beeldbellen met zijn wijkverpleegkundige, mantelzorger of iemand anders.

Mevrouw J. vindt beeldbellen leuk. “Ik leg in een handomdraai contact met andere mensen en spreek mijn thuiszorgmedewerkers 2 keer per week. Ook gebruik ik de iPad om puzzels te maken en dingen op internet te zoeken. Zo hou ik mijn grijze massa ook nog in beweging.”

Handig die Beeldzorg dus, maar toch zien veel zorgorganisaties nog de nodige beren op de weg. Over een paar jaar vragen consumenten om ‘moderne’ zorg, beeldbellen en andere e-Healthtoepassingen. Daarom is het hoog tijd dat de zorgorganisaties zich klaar stomen voor zorg 2.0. Daar kunnen onderstaande tips, suggesties en adviezen bij helpen.

1. Binnen mijn organisatie is er onvoldoende digitale kennis aanwezig…

 • Kennis over zorginnovatie, e-Health kan vergaard worden. Organiseer trainingen, informatie-bijeenkomsten voor iedereen: bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, verzorgenden, verpleegkundigen, medewerkers van de front officie, van inkoop, communicatie, facilitair enz.
 • Verspreid de kennis intern, bijvoorbeeld via Yammer.
 • Geef medewerkers de ruimte om hun kennis te vergroten en er mee aan de slag te gaan. Begin met die medewerkers die al van meet af aan enthousiast zijn over de nieuwe mogelijkheden en oplossingen.
 • Zorg voor een gecombineerde topdown & bottumup aanpak.
 • En… zorg dat het leuk en aantrekkelijk  is om met zorginnovatie aan de gang te gaan.

2. De kennis is er wel maar er gebeurt niets…

 • MT en bestuur: laat het draagvlak zien en geef ruimte.
 • Maak een Stakeholder analyse: breng in kaart wat de afzonderlijke afdelingen nodig hebben om met zorginnovaties aan de slag te gaan. Benoem:
  • 1)alle afzonderlijke stakeholders: bestuurders, managers, medewerkers ICT, communicatie, front-office, facilitair, de zorgverleners, enz;
  • 2) de benodigde voorwaarden: tijd, ruimte, kennis, informatie, visie;
  • 3) de in te zetten middelen: trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten, demo’s enz.
 • Maak een business case die iedereen kan aanvullen. Blijf zoeken naar ‘wat levert het ons op’.

3. We krijgen onze medewerkers niet mee…

 • Veranderen kan lastig zijn. Leg uit dat het er om gaat dat de cliënt en medewerker straks samen aan het roer staan; dat technologie de cliënt minder afhankelijk maakt van behandelaars; dat de zorg hierdoor niet kil en afstandelijk wordt.
 • De ja maren…Vraag door en  zoek uit wat de achterliggende vraag is,  waar is men bang voor? Geef daar antwoord op.
 • Geef alle Wijkverpleegkundigen een iPad 3G, zodat ze niet afhankelijk zijn van internetaansluitingen of WiFi. Laat ze 2-3 maanden met de iPad (thuis) oefenen, spelen, werken.
 • Laat zien wat mensen aan Beeldzorg kunnen hebben.

Evean verleent Beeldzorg aan COPD patiënten, doet wondverzorging en medicatie begeleiding. “Mijn patiënt met COPD gaat nu weer naar zijn huis in de Ardennen. Hij maakt afspraken met de huisarts, neemt zijn kuur mee en kan via Beeldzorg met ons communiceren. Als hij benauwd is kunnen we direct advies geven. We meten de effecten van zijn medicijngebruik en stellen dat zo nodig tussentijds bij. Al met al is hij nu veel minder benauwd. “

4. Medewerkers met kleine contacten willen niet met Beeldzorg werken…

 • Blijf hen stimuleren, informeren en meenemen in de visieontwikkeling.
 • En ook hier: maak het leuk en aantrekkelijk.

5. Onze cliënten hebben geen internet…

 • Leg allereerst uit wat zorginnovatie inhoudt, vertel wat zij kunnen hebben aan Beeldzorg, laat het zien, laat hen ervaren.
 • Betrek de mantelzorgers erbij, die hebben in de regel wel al internet.
 • De meeste mensen hebben een tv-abonnement, dat kunnen ze voor een gering bedrag uitbreiden met internet.
 • Geef, verhuur of lease tijdelijk een iPad 3G zodat  men zelf kan ervaren hoe Beeldzorg werkt. Op basis daarvan kan men vervolgens  besluiten wel of geen internet (en Beeldzorg) te nemen.

Sensire-tablet

6. Onze cliënten willen er niet aan…

 • Onbekend maakt onbemind: informeer cliënten en hun mantelzorgers daarom zo goed mogelijk en leg uit wat deze zorgvernieuwingen voor hen kan betekenen.
 • Informeer hen niet alleen maak hen ook deelgenoot. Ga met ze om tafel zitten en bepaal gezamenlijke doelstellingen.
 • Richt een informatiepunt op, leg uit wat zelfmanagement, eigen regie en laat zien hoe ze met Beeldzorg zelfstandiger en onafhankelijker kunnen leven. Geef voorbeelden.
 • Ja maar? Vraag door en zoek de vraag achter de vraag, waar is men bang voor?
 • Vraag studenten, stagiaires en/of vrijwilligers om de klanten wegwijs te maken op de Ipad. Of schakel leeftijdsgenoten die het wel al kunnen in (ouderen leren ouderen). Overigens leiden patiëntenorganisaties ook mensen op.

7. Moeten we alle medewerkers en cliënten dan een tablet geven?

 • Ja. (Op dit moment hebben lang niet alle 75 plussers een iPad. Ook zijn medewerkers in de zorg nog niet gewend aan het ‘bring your own device’ principe).
 • Betaal de iPads uit bijvoorbeeld het innovatiebudget, of (ver)huur of lease ze.
 • Overleg met de zorgverzekeraar over de financieringsmogelijkheden.
 • Spreek package deals af met winkels of de gemeente.

Evean: Wij vertellen cliënten bij de intake  ‘Wij werken met Beeldzorg. U kunt zelf een iPad kopen of er een huren, tenzij u echt niet wilt.’

8. Straks hebben mijn cliënten een iPad en word ik plat gebeld…

 • Installeer op de iPad een adresboek met alle teammedewerkers en vertel wanneer ze bereikbaar zijn. De ervaring van zorgorganisaties die al met Beeldzorg werken, leert dat mensen meestal alleen ‘s middags bellen.

9. Beeldzorg is mooi maar hoe zorg je dat je aan Inspectie-eisen voldoet?

 • Ga in gesprek met de Inspectie.
 • Vraag collega-instellingen hoe zij dit aanpakken.

10. Zorgverzekeraars gaan alleen in zee met grote zorginstellingen..

 • Probeer bekostiging naar resultaten te realiseren binnen de huidige bekostigingssystematiek. Stelt bijvoorbeeld als doel: de huidige15 NAH cliënten wonen over een jaar weer thuis met behulp van techniek. (Beeldzorg als monitoroplossing).
 • Verleid zorgverzekeraars om innovatie in te kopen en zorg zelf voor draagvlak door je initiatief te verbreden, samenwerking aan te gaan. Zoek als thuiszorg bijvoorbeeld aansluiting bij huisartsen die bezig zijn met standaardisatie.
 • Heb aandacht voor kwaliteit, opschaling en borging en benoem dat.
 • Maak een businesscase en beschrijf wat het gaat opleveren.
 • Schaal je kleine pilot op tot iets groters (samen met…).
 • Kijk naar de toekomst: straks hebben de nieuwe ouderen hun eigen devices.

Evean bijvoorbeeld betaalt de zorginnovatie momenteel nog uit de innovatiegelden maar stimuleert de cliënten al wel zelf een tablet te kopen. Zij en andere zorgorganisaties zijn in gesprek met de zorgverzekeraar die eventueel bereid is een aantal voorzieningen in de aanvullende verzekering op te nemen, mits dit leidt tot resultaten (minder zorgkosten).

De Zorgfuturisten kwamen op 20 maart 1014 bijeen in het gebouw van Focus Cura en wisselden daar ervaringen met het invoeren van zorginnovaties enmet name Beeldzorg uit.