75 plussers met e-Health ervaring gezocht

75 plussers die beeldbellen, in een slim huis wonen, medische apps gebruiken, een digitaal medisch dossier hebben of andere e-Health toepassingen gebruiken, kunnen zich opgeven voor een onderzoek naar ouderen en e-Health.

oudere met ehealthDe onderzoeker is socioloog Jeroen Kok van de Vrije Universiteit Amsterdam. Althans hij studeert binnenkort af op het onderwerp ‘e-Health gebruik door ouderen.’
De opdrachtgever voor dit onderzoek, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, wil graag weten of kwetsbare ouderen door het gebruik van eHealth-toepassingen hun positie als patiënt kunnen versterken (empoweren).

Kok zoekt vijftien 75plussers die in een diepte-interview willen vertellen:

  • wat hen belemmert in het gebruik van e-Health;
  • wat hen juist over de streep heeft getrokken om e-Health toepassingen te gebruiken;
  • welke vaardigheden ze nodig hebben om e-Health te gebruiken;
  • wat hun ervaringen zijn met e-Health toepassingen.

De hamvraag is of de ouderen zich door het gebruik van e-Health toepassingen empowered (versterkt in zelfstandigheid) voelen. De vragen spitsen zich verder toe op ICT-toepassingen rond inzage in het medisch dossier, telezorg, sensoring, medische apps, beeldbellen, domotica enzovoort.

Met dit onderzoek hoopt de RvZ handvatten te krijgen om meer ouderen gebruik te laten maken van e-Health. Daarnaast kunnen de onderzoeksresultaten dienen als productevaluatie voor innovatieve zorgbedrijven.

Ken je 75 plussers die over hun e-Health ervaringen willen vertellen, vertel hen over dit onderzoek van Jeroen Kok en laat ze zich opgeven via jp.kok@rvz.netSchermafbeelding 2014-04-09 om 21.07.33