Businesscase Zorg op Afstand in 10 stappen

Het is zover, de zorginstelling waar je werkt wil Zorg op Afstand invoeren. Hier 10 stappen om tot een sluitende, goed werkende businesscase te komen.

businessplan zorgopafstand

1. Onderzoeken hoe de zorg nu wordt verleend.
2. Onderzoeken hoe de zorgverlening verbeterd kan worden met e-Health.
3. Antwoord op de vraag: Wat houdt Zorg op Afstand in voor onze organisatie?
4. Wat betekent de Zorg op Afstand of Beeldzorg oplossing voor

    • De formatie
    • De reistijden
    • Het ziekteverzuim
    • De opbrengsten
    • De kosten

5. Welk deel van de kosten wordt betaald door de zorginstelling?
6. Welk deel van de kosten wordt betaald door de cliënt
7. Welk deel van de kosten wordt betaald door zorgverzekeraar
8. Welke mogelijke andere financieringsbronnen zijn er nog?
9. Hoe verhouden de antwoorden op vraag 4 zich tot de huidige praktijk?
10. Conclusie: we voeren Zorg op Afstand of Beeldzorg in omdat……

 

Met dank aan Bureau Beeldzorgadvies