Is je medisch dossier van jou?

De patiënt als eigenaar van zijn eigen medisch dossier. We praten er over, we struikelen er over en lopen tegen allerlei obstakels aan. In Amerika hebben ze de Blue Button, hoe lang blijven wij nog voor oranje dralen?

dossierMag de patiënt alles lezen wat de dokter in het dossier zet? Is de dokter eigenlijk niet de eigenaar van wat hij schrijft? Hoe zit het eigenlijk met de privacy? Wat als de gegevens in verkeerde handen vallen? Van wie zijn die verkeerde handen? Deze vragen en meer komen op als we het hebben over het eigenaarschap van het medisch dossier, net zo als bij het Elektronisch Patiënten Dossier.

Obstakels
Hoewel de kennis voorhanden is en het nut duidelijk lijkt, blijven de obstakels welhaast onneembaar. Een van die  obstakels is  de wirwar van niet met elkaar compatible systemen. Daardoor kan geen geslaagde verbinding tot stand komen tussen ziekenhuizen, gezondheidscentra, ouderenzorginstellingen en andere gezondheidszorgorganisaties. De tweede tot op heden onoverkomelijke hindernis is zoals gezegd het privacy-gebeuren.

Een landelijk EPD zit er hier dus nog niet in. Wel draaien er inmiddels her en der lokale en regionale EPD’s en hebben onderzoekers en fabrikanten slimme middelen bedacht waarmee je je medisch dossier als het ware gewoon altijd op zak hebt.

Ondertussen in Amerika: daar kan je als patiënt via een blauwe knop op de website van een zorginstelling of apotheek je eigen medisch dossier inzien en downloaden. Ze noemen het de blue button beweging. Smarthealth van 1 mei beschrijft hoe het werkt.