Verder komen met Zorg op afstand

Zorg op afstand, virtuele toverij die de zorg efficiënter, effectiever en toch persoonlijker maakt. Het aanbod is groot maar wat past precies bij je klanten en organisatie? Bureau Beeldzorgadvies geeft trainingen zodat je weet wat je moet kiezen.

Stap voor stap gaat zorgverlenend Nederland in zee met e-Health toepassingen zoals Zorg op Afstand of Beeldzorg. Voor veel zorginstellingen een lange weg want door de bomen is vaak het bos niet meer te zien. Een extern bureau inhuren die het allemaal even voor elkaar bokst, is te duur dus daarom moeten de portefeuillehouders zorg op afstand, beleidsmedewerkers e-Health en hun collega’s zelf antwoorden zoeken op alle vragen die onderweg opkomen.

Vragen als:
– hoe werkt die technologie eigenlijk,
– welke vorm gebruiken we,
– welke leverancier,
– hoeveel kost het,
– hoe gaan we dat betalen en …

Schermafbeelding 2014-05-04 om 18.55.59Reden voor Foppe Rauwerda en zijn compagnon Christina Roorda om vanuit bureau Beeldzorgadvies trainingen te ontwikkelen en aan te bieden. Met een oriëntatietraining en desgewenst vier verdiepingstrainingen helpen ze de verantwoordelijke medewerkers achtereenvolgens zich te oriënteren op e-Health, keuzes te maken en argumenten te verzamelen voor de invoering en de implementatie.

 

Alle bedrijfsfacetten
Christina RoordaRauwerda en Rooda zijn door de wol geverfde adviseurs. Ze werken volgens de ZES-projectaanpak. In deze aanpak voor de implementatie en realisatie van zorg op afstand kijken zij niet alleen naar de techniek, maar brengen alle bedrijfsfacetten aan de orde zodat er niets vergeten en de opdrachtgever in een latere fase niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Met de trainingen wil Rauwerda, die zelf een achtergrond in techniek en zorg heeft, de zorginstellingen nog beter voorbereiden. Om te beginnen is er de orientatietraining.

3 uur bijspijkeren

“In 3 uur tijd wordt de basiskennis over e-Health en met name zorg op afstand flink bijgespijkerd. En we gaan in op de meest passende vorm van e-Health voor de specifieke deelnemers. We kijken daarvoor naar hun aanbod, huidige werkwijze en naar wat ze willen bereiken. Wil een organisatie een slimmere aanpak van de medicijnuitreiking in de thuiszorg? Dan concentreren we ons op de vraag hoe die zorg minder arbeidsintensief te maken is en welke mogelijkheden zorg op afstand daarbij biedt.”

In de oriëntatietraining komt de vraagverduidelijking al flink aan bod. Deelnemers weten welke e-Health oplossingen er zijn en wat ervoor nodig is om ze in te voeren.

Verdiepen en busisnessplan
In de verdiepingstrainingen, die elk ook drie uur duren, wordt met name ingegaan op beeldzorg, medicatieveiligheid, sleutelproblemen en persoonsalarmering.Vervolgens leren ze een canvas business model op te stellen op basis van hun wensen en eisen. De sessie eindigt met het schrijven van een businesscase op basis waarvan de organisatie een besluit kan nemen over e-Health. Mooi meegenomen is dat tijdens de sessies ook alle voor en tegenargumenten op tafel komen. Waardevolle munitie om het businessplan intern geaccordeerd te krijgen en voor gesprekken over de financiering met bijvoorbeeld de zorgverzekeraars of andere stakeholders.

Deze zomer geeft het Bureau een serie in-company trainingen bij brancheorganisatie SPOT.

De trainingen kosten € 225,- per deelnemer. Voor meer informatie en aanmelding surf je naar Bureau Beeldzorgadvies.