App voorspelt straks stemmingswisselingen

Onder het motto beter voorkomen dan genezen, ontwikkelen Amerikaanse onderzoekers een stemmingswisseling app. Een uitkomst voor mensen met een bipolaire stoornis.

Schermafbeelding 2014-05-18 om 20.41.15Het idee achter de app is dat hulpverleners van mensen met bipolaire stoornissen, straks snel en adequaat de juiste acties kunnen ondernemen. Preventief ook,  zodat deze mensen  niet meer tot heftige depressies vervallen. Overigens zijn ook mensen met schizofrenie, posttraumatische stress-stoornis en de ziekte van Parkinson bij de app gebaat, aldus de medewerkers van project PRIORI.

Het werkt zo:
De app die op een gewone smartphone draait monitort automatisch het stemgeluid van eigenaar. Hij doet dat tijdens telefoongesprekken en de wekelijkse gesprekken met de medisch begeleider. De app ‘stuurt de stemopnames’ naar een computert die ze  via een speciaal programma analyseert. Gelet wordt op specifieke geluiden en stiltes. De aldus verkregen gegevens vormen de basis voor een software programmaatje op maat dat ‘kan zien’ of de persoon in kwestie dan wel manisch of depressief.  Hulpverleners kunnen op de situatie inspelen door  een juiste dosering medicijnen te geven via een biomarker.

Wat is een biomarker
Vaak wordt bij iemand met een klacht of ziekte bloed geprikt. Aan de stoffen in het bloed kunnen laboranten en artsen zien welke  ziekte de patiënt heeft. Deze  stoffen worden biomarkers genoemd.

Stand van zaken
De app is getest door zes patiënten met frequente depressieve en manische episodes. De analyses geven inderdaad aan wanneer er sprake is van verhoogde activiteit en/of depressieve stemmingen. De onderzoekers werken nu aan de  software die de op handen zijnde stemmingswisselingen en dreigende depressieve gemoedstoestanden opsporen. Daarnaast ontwikkelen ze strategieën voor appgebruikers en hulpverleners want het moet duidelijk zijn wanneer wie op welke wijze en welk moment ingrijpt.

Dit alles moet natuurlijk in goed overleg met cliënten en hulpverleners opgezet worden. Zodra dat gebeurd is heeft de geestelijke gezondheidszorg er een veelbelovend preventie-tool bij. Een app die veel verder gaat dan bijvoorbeeld  de Manicheck. De Universiteit van Michican is in ieder geval overtuigd van de werking en heeft octrooi aangevraagd. De app draait momenteel op Android- besturingssysteem .

Meer informatie op de site van de universiteit van Michican   ( studie nummer HUM00000606 ) en hier.