Weer leren lopen met LOPES II

De revalidatierobot leert onder andere mensen met een dwarslaesie en CVA weer te lopen.