Zorgmag Expeditie: zorginnovatie die je kunt aanraken

De 20ste mei schoof ik aan bij een webinar van gemeente Alkmaar over Slimmere Zorg. Iedereen met een idee om de zorg te verbeteren mag meedingen naar de Slimmere Zorg prijs. Bij het idee moet ‘techniek als vriend’ een grote rol spelen.

Slimmere zorg Een kolfje naar mijn hand natuurlijk want ik heb wat met Zorg en Techniek. Met e-Health, domotica, robotica of hoe men slimme high tech oplossingen voor de zorg ook noemt. Daarom ben ik dit online magazine Zorgmag.nl begonnen. Het loopt goed, volgers vinden het interessant, het is boeiend en leuk om te ontwikkelen maar het is niet genoeg.

Open mind
Niet genoeg om een brug te slaan tussen e-Health in de meest brede zin van het woord en de eindgebruiker, want dat is de opzet. Willen de patiënten, cliënten, mantelzorgers, werkers in de zorg, kortom de eindgebruikers, echt nieuwsgierig en met open mind tegenover e-Health staan dan moet er meer gebeuren. Want de kennis over e-Health mag best een stuk beter. Daar moet de Zorgmag Expeditie verandering in brengen

Rondreizende karavaan
Zie de Zorgmag Expeditie als een rondreizende Karavaan die op plekken komt bij mensen in de buurt om er uitleg en informatie te geven over e-Health. Die voorbeelden laat zien,  zorginnovatie die je kunt aanraken. Alleen zo, denk ik, kan je de eindgebruikers laten ervaren wat een slimme technische oplossing kan betekenen voor zijn zorg en welzijn. De Zorgmag Expeditie tourt straks langs stad en land. Misschien beginnen we wel in Alkmaar in het kader van Slimmere Zorg.

Voor iedereen
We reizen naar leerlingen aan ROC’s en studenten aan HBO’s net zo goed als naar zorgprofessionals, zorgwerkers. En natuurlijk en bovenal naar mensen in de wijken en buurten: patiënten, cliënten en hun mantelzorgers net zo goed als naar WMO-ambtenaren en hun collega’s, beleidsmakers, innovatorenen ICT mensen. Want de ZorgExpeditie biedt een high tech zorg progamma voor scholen, buurthuizen of huizen van de wijk. We schuiven aan bij (voorlichting) bijeenkomsten. We praten en denken mee over ideeën en ondernemingen en verlenen hand en spandiensten bij al verder uitgebalanceerde projecten. Maar ons hoofddoel boven alles is en blijft:

mensen te vertellen en laten ervaren wat e-Health, zorgtechniek, voor hen kan betekenen. Hoe het hun leven kan veraangenamen en vergemakkelijken.

Mee doen?
We zoeken leveranciers, ontwikkelaars, producenten en andere enthousiaste zorginnovatoren om mee te doen aan en mee te denken over de inrichting van de Expeditie.
Wie doet er mee? Meld je aan