De glazen bol spreekt

Koop online een product bij bijvoorbeeld Bol en je krijgt direct andere producten aanbevolen. Bol registreert, analyseert en combineert namelijk klantinformatie en zet die kennis slim in. Straks wordt zo ook de vakkennis van de dokter bijgespijkerd.

aEen huidarts of dermatoloog weet natuurlijk heel goed hoe hij acne, brandwonden en huiduitslag moet behandelen, daar heeft hij voor geleerd.
Maar wat als er een patiënt komt met pemfigoïd (een zeer zeldzame aandoening met grote waterige zweren)?

Hoe  handig is het dan om te weten wat collega-artsen hebben voorgeschreven en welke effect die behandeling heeft gehad. Maar waar vind je die info?

Slimme combi’s & top diagnoses
Je vindt die informatie in de slimme digitale superdatabases zoals de supercomputer Watson. We hebben het hier over een immense database die een schat aan genetische informatie, ziektegeschiedenissen, behandelingen, medicijntoediening, allergieën enzovoort bevat en met elkaar verbindt. De voorheen elektronische archiefkasten zijn uitgegroeid tot volwaardige virtuele arts-assistenten die in no-time hoogwaardige relevante antwoorden geven op complexe medische vragen.

De basis van Watson’s slimme gezondheidssysteem bestaat uit de collectieve kennis van ongeveer 3.700 leveranciers, aangevuld met medische informatie over aandoeningen van ruim 14 miljoen patiënten plus opslag van genetische data vermeerderd met talloze behandelgegevens van artsen, de patiëntenreacties daarop en medicatie-informatie.

In feite doet de intelligente database hetzelfde als wat Google, Amazon, Microsoft en Apple en andere internetgiganten al jaren doen: zoekmachine-resultaten zoeken, met elkaar combineren en op maat adviezen leveren.

Pop-up & meedenken
Artsen aan de Vanderbilt University Medical Center in Nashville en Medisch Centrum St. Jude’s in Memphis testen het Watson Gezondheidsysteem uit en werken er mee. In de praktijk komt het erop neer dat ze  pop-up meldingen te zien krijgen in de elektronische medische dossiers van individuele patiënten. Een melding die waarschuwt het antibloedstolsel medicijn Plavix niet te gebruiken bij een bepaalde patiënt bijvoorbeeld. Want (en dat weet Watson omdat hij de link heeft gelegd met de in  het systeem aanwezige informatie over het genetisch systeem van deze man), deze patiënt kan dit medicijn niet afbreken. Het systeem denkt ook mee en geeft de arts suggesties voor een alternatief medicijn.

Big data & glazen bol
We kunnen er niet meer omheen; het inzetten van kunstmatige intelligentie kan ook voor de gezondheidszorg zeer lonend zijn. Een mens is nou eenmaal niet in staat de grote hoeveelheden medische gegevens, studieboeken, tijdschriften, patiëntervaringen en andere relevante (big) data te verwerken. Een mega computer als Watson kan dat wel. Bovendien kan hij uit al die mega-gegevens ook nog eens bepaalde patronen ontwaren; complexe berekeningen analyseren en slimme matches tot stand brengen. En natuurlijk is er geen kristallen bol voor nodig om te bedenken dat computers binnen afzienbare tijd dokters nog beter terzijde staan bij de uitoefening van hun vak. Maar dan moet er nog wel het een en ander gebeuren.

Hobbels & vertrouwen
Willen supercomputers als Watson echt hun geheugen, analyserend vermogen en combinatiekunst inzetten voor de medische sector dan moeten:

  • alle relevante medische gegevens beschikbaar zijn;
  • de te gebruiken medische data opslagsystemen compatibel zijn;
  • gezondheidsinstellingen hun gegevens niet meer op individuele servers opslaan;
  • opslagsystemen aangesloten zijn op het internet zodat informatie wijd verspreid kan worden;
  • discussies over morele overwegingen rond privacy en bezorgheid over hoe computers mogen meebeslissen uitgekristalliseerd zijn.

Wat dit laatste betreft geloof ik dat de gezondheidszorg altijd een mensenzaak zal blijven. Menselijke factoren als het oog in oog staan met de patiënt, intuïtie volgen, emoties tonen zullen altijd een belangrijke rol blijven spelen en die zijn nu eenmaal niet in een digitaal systeem te vangen.