e-Health moet een gewoonte worden

Doktoren zien e-Health nog niet altijd als een zegening, patiënten wel. Geef hun  een sleutelrol en laat informatie en kennis het verschil maken. Ziehier de conclusie van het congres Digitalisering in de Zorg.

Carte-Noire---Cappuccino

De techniek is er klaar voor maar webcamconsulten worden in de praktijk nog maar mondjesmaat gevoerd. Reden? De artsen vertrouwen hun eigen richtlijnen niet, zo stelde Professor Guus Schrijvers. Daarom ook laat de totale digitalisering van de ziekenhuizen op zich wachten.
“De meeste artsen willen meer wetenschappelijk onderzoek, ze willen overtuigd worden. Nu past technologie nog niet in hun dagroutine noch in het budget. Terwijl, en dat is een feit, meer e-Health leidt tot minder opnames en tot meer face to face contacten.

Cappucino
Schrijvers ziet de oplossing in een andere bekostigingssystematiek. Dit Cappuccinomodel voorziet (weer) in een tarief per behandeling plus een innovatietarief.

“Vergoedt de internetconnectie evengoed als het face to face contact. En wil je digitaal verwijzen? Verbeter dan eerst de procedures.

Bottum up
Dat de invoering van e-Health niet zonder slag of stoot geschiedt, ligt niet alleen aan de doktoren. Ook de ziektekostenverzekeraars, de zorginstellingen en anderen…laat hen die de schoen passen hem maar aantrekken. De beste manier om e-Health te verspreiden loopt, zo bepleit de professor, langs de geleidelijke weg. En via een bottum up aanpak in plaats van dat het wordt opgelegd door verzekeraars.

Neem 4 stappen

  • Realiseer elektronisch inzagerecht van cliënten (huisartsen);
  • Schep de mogelijkheid om online afspraken te maken met zorgprofs
  • Maak het financieel aantrekkelijk voor zorgprofs om internet te gebruiken
  • Maak het financieel aantrekkelijk voor cliënten om op online consult gaan. Voor wie via internet afspraken maakt gaat de premie iets omlaag.

Designmanagement en co-creatie kunnen de verandering naar e-Health versnellen : laat zorgverzekeraars en artsen van te vorenoverleggen over mogelijke innovaties . Laat ze samen optrekken want e-Health is een onomkeerbaar proces .

6 miljoen mensen
Dat laatste, weet ook Lies van Gennip, directeur van Nictiz http://www.nictiz.nl en ze betoogt:

 ‘Zelfs als slechts 30% van de patiënten e-Health wil gebruiken, dan hebben we het nog over 6 miljoen Nederlanders’.

In haar optiek vormen patiënten de sleutel tot de verandering. Per dag komen er 1400 toepassingen bij voor Apps en wearables voor zelfmetingen en de patiënten willen die devices hebben.

spread the word

Spread the word
Het advies van Van Gennip: zorg dat consumenten ‘het’weten, kennen. Maak het makkelijker om e-Health te gebruiken, laat het een gewoonte worden. Zorg dat mensen er om gaan vragen omdat ze ‘het’ willen. Nu weten patiënten nog niet half wat er mogelijk is.
-Dat je digitaal een herhaalrecept bij je huisarts kunt halen.
-Dat er een elektronisch medicatiedossier bestaat.
-Dat artsen webconsulten aanbieden…

 

Verpleegkundigen spelen een grote rol bij de omarming van e-Health. Zij helpen de kennis en informatie te verspreiden. Even zo gewichtig zijn de opleidingen die de moderne techno-doktoren opleiden.

In het boek Zorginnovatie volgens het Cappuccino-model werkt Guus Schrijvers zijn theorie verder uit.