Wat moeten we nou (5)

We schrijven de jaren 90 van de vorige eeuw. Vanuit de behoefte aan een universele meldcentrale voor zorg-op-afstand werd het UMO platform geboren. De jongste toevoeging Early Indicators maakt dit tot een interventie-op-maatplatform. Een ei van Columbus in de vergrijzende samenleving en deel 5 in de miniserie over (de keuze voor) social intranets, communities, apps en online platforms.

Schermafbeelding 2014-09-04 om 13.44.00Via het UMO platform van Verklizan kan een zorgcentrale een groot aantal zorg-op-afstanddiensten ondersteunen. Dat is fijn want wie de aanbieder van de melding ook is, of hoe het systeem ook is opgebouwd, alle meldingen komen getrechterd en dus behapbaar binnen.

Vroegsignalering
Preventie en vroegsignalering zijn vandaag de dag steeds belangrijker aan het worden. Al was het maar om een sluipende achteruitgang bij zelfstandig wonende ouderen tijdig te herkennen. Aan dat laatste ontbreekt het nu vaak. Huisartsen zien ‘jonge ouderen’ niet of nauwelijks in de huisartsenpraktijk. Dat komt omdat de ouderen hun eigen achteruitgang niet in de gaten hebben of het afdoen als “het” gaat wel weer over. Begrijpelijk maar wel zorgelijk,want in veel gevallen komt professionele begeleiding of interventie daardoor te laat op gang met alle gevolgen voor de gezondheid (en zorgkosten) van dien.

Interventie
Met de relatieve goedkope “Early Indicators” in het UMO platform kan het tij gekeerd worden. Door cliënten regelmatig een vragenlijst voor te leggen met vragen over hun algemene gezondheid, ontstaat voor de zorg- en hulpverleners een goed beeld van hun welbevinden. Zodra de antwoorden op de vragenlijst namelijk achteruitgang of verslechtering van iemands gezondheidssituatie laat zien, informeert het UMO platform actief de (Zorg)coach en kan deze de juiste interventie bieden.

Zodra de antwoorden op de vragenlijst namelijk achteruitgang of verslechtering van iemands gezondheidssituatie laten zien, merkt de (zorg)coach dat interventie geboden is.

Technologie
De coach weet bijvoorbeeld dat de kans op valincidenten groter wordt als uit de ‘’Early Indicators’ blijkt dat de (gemeten) loopsnelheid van de cliënt is achteruitgegaan. Wordt dit bijvoorbeeld veroorzaakt door eenzaamheid, dan kan de coach de cliënt actief uitnodigen voor wijkactiviteiten. In andere situaties kan de interventie bestaan uit het inschakelen van -een bewegingscoach of diëtist. Afhankelijk van de situatie kunnen ook technologische aanpassingen aan de orde zijn. Denk daarbij aan mobiele alarmering, beeldbellen, bloeddruk- suiker of lichaamstemperatuur en gewichtsmeting of medicijnmonitoringen .In totaal zijn meer dan 200 verschillende toepassingen van diverse leveranciers aan het UMO platform gekoppeld die allen als reactie op de geconstateerde verslechtering ingezet kunnen worden.

Vanwege het laagdrempelige karakter (de vragen zijn eenvoudig en duidelijk) kunnen de vragen bij een groot aantal cliënten worden ingezet. Dit maakt de Early Indicators tot een handzaam en goedkoop interventiemiddel.

10 weken
Anno 2014 gebruiken al zo’n 300 organisaties in 16 landen dit systeem. Dit komt er op neer dat meer dan 860.000 cliënten geholpen zijn met deze vorm van personenalarmering en/of zorg-op-afstanddiensten. Met het UMO platform hebben zowel nieuwkomers als organisaties die al langer bestaan een eigentijds telehealthmiddel. Het platform kan al in 10 weken draaien.

Meer weten over Verklizan of het UMO platform? Kijk op Verklizan.com of bel Rico de Bruin, Manager Sales & Support op +31 184 421818