Smartphone helpt bij diagnose Parkinson

Door de vergrijzing neemt het aantal 75plussers met de ziekte van Parkinson toe. Maar wat veroorzaakt die ziekte en hoe kan je tijdig maatregelen nemen? Engelse onderzoekers bouwen een app om de ziekte vroegtijdig te ontdekken.

Beter voorkomenTot nu toe wordt de diagnose Parkinson gebaseerd op symptomen als tremor, stijfheid en moeite met bewegingen en spraak. Ook stemverandering kan een vroege indicator zijn voor Parkinson. Patiënten (of hun familie) merken dan dat hun stem steeds toonlozer wordt en gaat trillen. De door Britse onderzoekers van de Ashton University gebouwde app pikt signalen op waarmee Parkinson in een vroeg stadium herkend kan worden.

Freezing
De app bestaat uit software die via de microfoon en de bewegingsmelder van een standaard smartphone allerlei gegevens oppikt om een diagnose te stellen. Hiervoor worden de zogenoemde accelerometers in de smartphone gebruikt. Dat zijn sensoren die bepaalde krachten in drie dimensies kunnen meten. Deze sensoren merken karakteristieke symptomen van de ziekte op. De “freezing” tijdens het lopen bijvoorbeeld. Ook meet hij kleine bewegingen en veranderingen in spraak, verslechterde coördinatie en balans, rillingen of juist stijfheid van lichaamsdelen. Allemaal symptomen die kunnen wijzen op Parkinson.

Diagnostiek
Door de GPSgegevens en andere smartphone-data te integreren, kan Dr Little’s software complexe analyses van het gedrag uitvoeren. Daarbij worden onder andere het aantal gevoerde telefoongesprekken per dag betrokken als ook de tijd die iemand buitenhuis doorbrengt, de mate van beweging en wat dies meer zij. Nog meer gegevens die bijdragen aan de diagnostiek.

Het grote voordeel is vooral dat mensen de app gewoon op hun smartphone -en dus altijd bij zich-  hebben. Zo wordt er elke twintig microseconden data met waardevolle informatie verzameld. Door deze “machine learning ” kan nauwkeurig onderscheid gemaakt worden tussen degenen die Parkinson ontwikkelen en mensen bij wie dat niet gebeurt.

Toekomst
Dr Little wil in de nabije toekomst ook een tool ontwikkelen die mogelijk specifieke feedback kan geven aan mensen met symptomen van Parkinson. Zo kunnen Smartphone-toepassingen – en op termijn ook slimme horloges –  Parkinsonpatiënten helpen op basis van kwantitatieve gegevens goede beslissingen te nemen over hun behandeling. Verder zijn de onderzoekers van plan om de technologie uit te breiden voor andere aandoeningen. Voor Friedrich ataxie bij kinderen ondermeer.

De ethische kant
De app is nog niet beschikbaar. Eerst moet nog worden uitgedokterd  hoe nauwkeurig het systeem is en hoe betrouwbaar de metingen zijn. Daar is voorlopig nog meer onderzoek voor nodig. Daarnaast moet de ethische kant nog eens onder de loep genomen worden.
De vraag is namelijk: zou je wel willen weten of je Parkinson krijgt? Een vraag die we als samenleving  moeten beantwoorden.

Bron

 Meer informatie over de ziekte van Parkinson