Mobile device management in de zorg? Vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen

Hoe ‘adopteer’ je mobile devices? Hoe implementeer je ze en hoe los je eventuele problemen na de installatie op? De studiemiddag Mobile device management in de zorg van 7 oktober gaf richting aan de zoektocht 

er valt iets uit en nu? Ipads in de zorgDat het gebruik van tablets en smartphones in de zorg hot is, blijkt wel uit de ambities van VWS. Burgers moeten toegang krijgen tot hun medische gegevens, meer mogelijkheden hebben tot zelfmanagement en monitoring in de zorg. Kortom, als het aan VWS ligt moeten beeldschermzorg en domotica over 5 jaar voor iedereen beschikbaar zijn.

Eer we zover zijn, moet er nog een groot braakliggend mhealth terrein ontgonnen worden. Zeker in de zorg kunnen de gevolgen van falende ICT groot zijn. Zowel voor de organisatie als voor zorgmedewerkers en last but nog least de cliënten.

Reden te meer om vooral het voortraject goed uit te zetten; de nodige vragen stellen en de juiste antwoorden daarop zoeken is dan ook het motto. Vragen op ICT gebied, net zo goed als vragen over het gebruik, de toepassingen en over hoe medewerkers mee te krijgen. En, bedenk dat het gaat om een nieuwe soort gebruikers: werkers in de wijk, zelfsturende teams die samen werken met huisartsen zowel als specialisten.

ik werk in de wijkWat is voor wie van belang?
Wijkverpleegkundigen gebruiken mobile health toepassingen straks om cliëntgegeven op te slaan en voor:

 • tijdregistratie
 • beeldbellen
 • medicatiecontrole
 • signalering en alarmering.
 • toegang tot andere zorgverleners (dus delen met derden)
 • oefenvideo’s van fysio/ logo
 • roosteren en plannen
 • inzage in zorgafspraken
 • teamcommunnicatie
 • familiecommunicatie

De vraag is wie geef je wanneer een tablet met de nodige apps? Een Scheveningse zorgorganisatie geeft alle medewerkers met een 16 uur + contract een tablet. Zo kan de zorgmedewerker zelf zijn beschikbaarheid opgeven en planning bijhouden. Wil een dergelijke toepassing ook binnen andere zorginstellingen gerealiseerd worden, dan betekent dit een groei met factor 40.

Welke eHealth toepassingen zijn er en welke willen we inzetten.
In dit verband is de huidige top 6 toepassingen voor eHealth in de thuiszorg interessant:

  1. Bij de RIBW Zaanstreek gebruikt 2/3 van de cliënten al Beeldzorg op een iPad mini met Apple apps als FaceTime.
  2. Toegang woning. De huidige sleutelkluisjes zijn tricky. Naarmate er meer sleutels in omloop komen, kan de veiligheid minder gewaarborgd worden. Elektronische oplossingen met smartphones zijn onderweg.
  3. Sensormonitoring: sensoren in huis monitoren de patiënt in kwestie. Handig bij bijvoorbeeld dwaalgedrag van dementerende bewoners.
  4. Dubbel controle risicovolle medicatie. Via beeldzorg controleert de verpleegkundige op afstand of haar collega bij de client thuis de juiste medicatie aanreikt. Medicijndispenser. Een goed alternatief voor mensen met reuma of dementerenden en het scheelt het werk van een verpleegkundige. Voorwaarde is medewerking van de apotheker die werkt met Baxterrollen.
  5. Zorgverzekeraars hebben het zelfmeten en zelfmonitoren omarmd. Samen met patiëntenverenigingen werken ze aan de uitrol. Om er zeker van te zijn dat je toekomstbestendige software inzet, moet je op zoek naar een systeem dat nu al voldoet aan de eisen van over twee drie jaar.

 Tip: Cruciaal bij het zoeken van de juiste toepassing is de wisselwerking tussen web, hardware, lokale randapparatuur, besturingssysteem en verbindingen. Kies de juiste apparatuur bij het besturingssysteem enn stel vragen over het gebruikersgemak, de systeemgarantie, storingen.

Wat motiveert (wie)
Wat motiveert de zorgverlener om eHealth in te zetten. Is het ’t nut voor de cliënt? Zijn het de kosten? Het gebruikersgemak of is het de gebruikersvriendelijkheid? En hoe zit het met:

 • betrouwbaarheid
 • beschikbaarheid hulpdiensten
 • risico’s en knelpunten
 • al aanwezige kennis bij zorgorganisaties ( en leveranciers)
 • de capaciteit van de bestaande infrastructuur
 • aansluittijd voor internet
 • de volwassenheid van de gewenste applicaties
 • de 1elijns storingsafhandeling/ support/beheer bij mobiele gebruikers.
 • inventarisering van de behoefte aan functionaliteiten
 • betrekken van de medewerkers
 • het ‘bring your own device’ fenomeen?

Tip: Let op Vendor loc. Realiseer je dat je gebonden bent aan een leverancier en het inzetten van andere applicaties op problemen kan stuiten.

Over de techniek

netwerken en ipad in de zorgPas als antwoorden op alle mogelijk te stellen vragen duidelijk zijn, belanden we aan de ‘achterkant’. De plek waar het systeem ingericht wordt. Hoe richt je het in en wat heb je vooraf te doen wil je de implementatie van een tablet succesvol maken? Voila, een stappenplan.

Stap 1: stel de nodige vragen
Wat gaan we eigenlijk met de iPads doen? Voor welk doel zetten we ze in? Bespreek dit met alle betrokkenen, de toekomstige gebruikers. Hoe staan zij er in: vinden ze het fantastisch of zien ze het als een bedreiging?

Tip: Argumenten om de ‘koudwatervrees’ te verminderen. Techniek neemt de eentonigheid uit je werk over.  Het helpt betere kwaliteit te bereiken en zorgt voor goede borging, vastlegging en ontsluiting van informatie. Het ontzorgt zorgmedewerkers, geeft hen een andere rol.

Stap 2: de visie
Achterhaal de toekomstvisie van de organisatie. Wat is het toekomstig dienstenpakket. Wat biedt ze de cliënten over drie jaar en hoe kan techniek daarbij helpen.
Maak een blauwdruk van de huidige infrastructuur, analyseer dat, pluis uit welke componenten, werkprocessen, procedures daar bij betrokken zijn.
Bedenk welke stappen te zetten om de gedroomde toekomstige situatie te bereiken.

Stap 3: de inrichting van software en de tablet
Een iPad of tablet werkt enkel met geïnstalleerde software, vandaar het belang om goed te weten wat je wilt doen met de tablet. Vervolgens piepen vragen op als: sluit de nieuwe software wel goed aan op de huidige software omgeving of moet er misschien nieuwe software worden geschreven?
Andere issues betreffen:

 • security: autorisatie en authenticatie. Wie moet er om welke reden bij welke info kunnen en wie niet…..
 • Hoe zijn de procedures ingericht? Zowel de procedures richting klanten, leveranciers als die voor de medewerkers.
 • Veiligheidschotten (wil je die overal of…? ).
 • (Het aantal en positie van) werkstations.
 • Toegang tot het wifinetwerk.
 • Het wachtwoordbeleid, de versleuteling.

Tip: maak afspraken met de appontwikkelaar en leveranciers over data, encryptie en andere belangrijke issues.

De rol van ICT
Professionele wifi en ipadsWie over drie jaar iPads wil inzetten moet nu al kijken naar wat dat betekent voor het netwerk, de segmentering van het intern Netwerk, de bandbreedte. Denk na over de vraag of een eigen cloud nodig is. Idem video en spraaktoepassingen, een continue verbinding (binnen en buiten). Over de uitbreidingsmogelijkheden, de beveiliging en de afscherming. Wie gaan het allemaal gebruiken, welke provider neem je? Hoe regel je de support? Wat te doen als er een functie uitvalt en natuurlijk, hoe zit het met de kosten.

Denk ook na over de beheersfunctie van ICT afdeling. Bespreek de rol van de ICT afdeling bij de acceptatie binnen organisatie? Organiseer je gebruikerstrainingen ? Hoe richt je die in? Welke collega’s kunnen daarbij helpen?

Tip: Apps op de tablet hebben invloed op infrastructuur, netwerk, verbindingen met internet en de fysieke ruimte.

Mobile device management is een middel om tablets in huis zo slim mogelijk te managen. iPads bijvoorbeeld zijn gemaakt voor privégebruik maar krijgen binnen zorginstelling een andere functie. Dan hebben we het over de mogelijkheid om centraal apps aan te sturen, centrale devices, de mogelijkheid om zakelijke apps op prive-devices in te stellen. Het systeem moet passen bij de organisatie. Bij hoe de medewerkers er mee willen en moeten kunnen werken.

Hoe pak je het aan?

 • Richt een beheerraad in
 • Stel een case ontwerp op, incl. de succesfactoren,
 • Bespreek het met alle betrokkenen,
 • Licht medewerkers voor
 • Bouw het,
 • Implementeer het,
 • Begeleid medewerkers
 • Test het
 • Evalueer
 • Schaal op 

Beeldzorgadvies begeleidt instellingen in dit proces. Het nu vier jaar ouder adviesbureau ondersteunt instellingen bij het opstellen van businesscase, het selecteren van apps en leveranciers en de inpassing in werkprocessen, werkinstructies en procedures. 
Foppe Rauwerda van Beeldzorgadvies: organiseerde de studiemiddag
‘Mobile device management in de zorg’ van 7 oktober 2014 samen met Nico Bos van ICT voor de Zaak en Laurens Strijbos van Strijbos Consultancy. [Hier links]