Internet of tablets… niets voor ouderen?

Menig ouderen- of thuiszorginstelling communiceert nog niet digitaal met haar cliënten omdat, zeggen ze, ouderen niet op internet zitten of niet met digitale middelen uit de voeten kunnen. De praktijk is weerbarstiger: eenderde van de 75 plussers (en ouderen) weet zijn/haar weg op internet heel goed te vinden. En ook hoogbejaarden kunnen uitstekend met tablets omgaan. Er zijn meer Anna’s dan in deze video. Wordt het niet eens tijd dat zorginstellingen hun eigen doelgroepen beter leren kennen?