Klantervaringen meten met app?

Weten wat uw klanten vinden van het zorgaanbod? Zorgpeil, een werkwijze en app tegelijkertijd, geeft realtime inzicht in de cliënt ervaring. 

Infographics Zorgpeil-01Zorginstellingen doen tweejaarlijks onderzoek naar klantervaringen. Vaak middels zogeheten meetweken. Volgens Inno4Care is er een betere manier denkbaar. Zij bieden Zorgpeil, een werkwijze en app waarmee realtime inzicht wordt verkregen in de beleving van cliënten over de dienstverlening. Hiermee wordt een kortere verbetercyclus mogelijk en verkrijgen zorgteams snel inzicht in de effecten van hun verbeteracties. De app is bijzonder gebruiksvriendelijk en wordt zowel binnen ziekenhuizen, ouderenzorg als GGZ instellingen toegepast.

Meer dan een app
“Zorgpeil is meer dan een app.” Aan het woord is Alexander Hogendoorn van Inno4Care. Wij spraken hem naar aanleiding van een bericht op LinkedIn over het meten van klanttevredenheid in de zorg.

“Met Zorgpeil beogen wij zorgteams op basis van uitkomstmeting inzicht te geven in het eigen functioneren en de effecten van verbeteracties. Zorgteams krijgen realtime feedback en dat maakt dat er direct kan worden ingesprongen op klachten, wensen of verbetersuggesties. Door over een langere periode te monitoren wordt tevens trendmatig inzicht verkregen in wat de verbeteracties opleveren.”

Een leer- en verbeterklimaat ontstaat niet vanzelf
Met Zorgpeil stimuleren wij de zorgteams om gezamenlijk na te denken over wat beter kan en hoe. Wij vinden het belangrijk om de uitkomsten direct aan de zorgteams terug te koppelen.

Zodat vervolgens het professionele gesprek kan ontstaan over wat er beter kan en men daarna ook direct aan de slag kan. We sluiten hierbij aan bij de intrinsieke waarden van zorg. Alle professionals willen graag goede zorg bieden en directe feedback helpt hen om te verbeteren. Een zo kort mogelijke verbetercyclus draagt bij aan continue kwaliteitsverbetering. Kwaliteit is namelijk nooit af.”

Veel mogelijkheden
“De mogelijkheden zijn legio. In een ziekenhuis hebben wij bijvoorbeeld pijnbeleving gemonitord. Dit leverde verschillen op tussen de onderzoekend artsen. Dat biedt aanknopingspunten voor een gesprek tussen de artsen: wat doe jij anders dan ik en wat kan ik doen om de pijnbeleving te verminderen?”

“Binnen de Jeugd GGZ hebben wij een monitor kwaliteit therapeutisch leefklimaat en sociale veiligheid ontwikkeld. Zowel aan de kant van de jongeren als aan de kant van de medewerkers meten wij op aspecten die voor het terugdringen van drop-out belangrijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat 61% van de redenen voor drop-out met omgevingsfactoren te maken heeft. Wanneer je daar goed op leert inspelen kan je de uitkomsten van je behandeling stevig verbeteren.”

“En ook binnen de ouderenzorg wordt er met onze methode gewerkt. Bewoners en bezoekers wordt gevraagd hoe zij op bepaalde aspecten de zorg waarderen. Daarnaast worden er tips gegeven over wat beter kan. Dan krijg je zicht op zaken die ouderen belangrijk vinden en op zaken waar je zelf niet zo snel aan zou denken.”

Internationaal bewezen technologie
“We maken gebruik van internationaal bewezen technologie. Daar is al meer dan 15 jaar aan ontwikkeld. De apps zijn eenvoudig te bedienen door jongeren, volwassenen, maar ook door ouderen.”

Kijk voor meer informatie op: www.zorgpeil.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexander Hogendoorn via alexander@inno4care.nl of op telefoonnummer 010 7420310.