Leren zorgen met eHealth

Leerlingen aan de Academie voor Gezondheidzorg aan de Avans Hogeschool in Breda kunnen in het GET-LAB ervaren wat eHealth ‘doet’. Lector Louis Neven en projectleider Vivette van Cooten vertellen wat zij met het lab voor ogen hebben.

Louis Neven en Vivette van Cooten van het Lectoraat Active Ageing hebben een missie: studenten stimuleren een andere houding in te nemen ten opzichte van toegepaste techniek in de zorg. Het GET-LAB bestrijkt drie aandachtsgebieden: Zorg in de Wijk, Leefstijl en Dementie. Zo’n beetje het hele terrein waar zorgprofs mee te maken krijgen.

“Menig aankomend zorgprofessional staat sceptisch tegenover eHealth. Techniek staat, zo vinden velen, ver af van zorg. Maar anno 2015 kan ook de zorg niet meer om eHealth heen. Het is belangrijk dat HBO-v’ers hun gezichtsveld verbreden want techniek zal in toenemende mate de zorg bepalen. Door hen ervaringen met eHealth aan te bieden, hopen we deze verandering tot stand te brengen. Een verandering waarbij de focus allereerst gericht is op goede zorg en zorgwerkers want zorg gaat om mensen en techniek kan daarbij een hulpmiddel zijn.”

Focus op zorg
Het Gezondheid en Technologie Laboratorium is een plek waar gezondheid en technologie samenkomt en waar de cliënt centraal staat. Het Lab bezit een (nog uit te breiden) voorraad aan innovatieve producten. Zo kunnen studenten met Paro zelf ervaren wat voor een effect dit robotzeehondje kan hebben op dementerende mensen. Ze trekken het ouderenpak aan en ondervinden aan den lijve hoe het is om minder mobiel te zijn. Het fietslabyrint leert hen hoe ouderen of revalidanten gestimuleerd worden in het willen bewegen. Op de hometrainer met beeldscherm kunnen ze al oefenend of revaliderend hun wereld vergroten door een bepaalde fietsroute te kiezen. Verder kunnen studenten in het GET-LAB onder andere met het “ouderentablet” de Compaan zien wat beeldbellen is en met de tal van slimme armbandjes en horloges kunnen ze (zelf) vitale functies meten.

fietslabyrinthPop-up Lab
De drempel bij aankomende HBO’vers en andere zorgprof’s ligt best hoog. Reden om het Lab uitnodigend en toegankelijk in te richten. Architect Caro van Dijk, die zich toelegt op Duurzaam bouwen en ontwerpen voor ouderen, heeft de inrichting qua meubels, kasten en kisten en meer voor haar rekening genomen. Het resultaat: ‘warme’ houten tafels en stoelen en vernuftige opbergruimten zoals handzame mobiele kisten. Die laatsten doen dienst als pop-uplab: innovatieve zorgtoepassingen in een kist om letterlijk ‘de boer op te gaan.’ Dat is nodig want het GET-LAB is behalve voor de ca 2500 studenten aan de Academie voor Gezondheidszorg ook bedoeld voor studenten Social Studies, werkers in het veld, zorginstellingen, techniekbedrijven en andere geïnteresseerden.

Ervaren en onderzoeken
Achterliggend idee bij het GET-LAB is studenten uit andere vakgebieden te interesseren voor ouderenzorg (en welzijn) zodat dit een minder stoffig imago krijgt. Daarbij is GET-LAB niet alleen een plek voor studenten en zorgprofessionals om zorginnovaties te ervaren en te bespreken, het is ook een plek voor onderzoek en samenwerking.
“Studenten krijgen verschillende casussen voorgelegd. Zoals ‘mevrouw X is 86, loopt moeilijk, is slechtziend en heeft tal van andere lichamelijke kwalen, welke (goedkope) middelen zou je willen inzetten om haar leven te veraangenamen?’ Een antwoord kan zijn: sensoren voor nachtverlichting en valpreventie. Het hoeft niet onmiddellijk om hightech oplossingen te gaan, wel om de vraag wat is in deze het beste voor de cliënt. “
Neven en van Cooten vinden dat antwoorden op die vraag niet vanuit beleid of techneuten moeten komen maar vanuit zorgprofs die (leren)denken vanuit het perspectief van de eindgebruiker.”

Get over it
Het GET-LAB, kortom is de verbindende factor voor werkveld, onderzoek en onderwijs. Neven en van Cooten gaan verder, met thema’s als Get Lost en Get Over It. Zo is bij het thema Get Lost aandacht voor dwalende ouderen en technieken die hen bijvoorbeeld weer naar huis kunnen leiden. Het Get Over It toont mislukte technische innovaties. Vindingen waarbij niet nagedacht is over het effect ervan op ouderen en zorgwerkers. Waar de plank is misgeslagen.

Meer informatie V. Van Cooten projectleider GET-Lab bij Avans E vjc.vancooten@avans.nl

 

Een gedachte over “Leren zorgen met eHealth

  1. Pingback: Zorgproof wonen met slimme techniek | Zorgmag

Reacties zijn gesloten.