Zorgproof wonen met slimme techniek

Woningen zorgproof maken waar mogelijk ondersteund door technologie’ dit is wat Caro van Dijk, architect drijft. Zij en haar collega’s richten zich met name op ouderen die steeds langer zelfstandig willen en moeten wonen.

01 Caro van Dijk Architectuur - transformatie zorgvastgoedArchitectuur in de zorg gaat over ouderen en meer specifieke groepen als beginnend dementerenden, slechtzienden en blinden. Het gaat ook over het effect dat de (woon)omgeving heeft op mensen die zorg nodig hebben.
Een architect in de zorg mixt design met omgevingspsychologische aspecten, de zorg voor mensen en de vraag hoe de inzet van technologie hun welbevinden kan verhogen.

Sensoren en meer
Vanuit deze visie ontwikkelde Caro van Dijk Architectuur verschillende projecten. Voor de Amsterdamse zorginstelling Cordaan ging ze aan de slag met het interieur van een woongroep voor dementerenden. Dat deed ze samen met zorgprof’s, ontwikkelaars, wetenschappers, fabrikanten en waar mogelijk met de bewoners zelf. Zij en alle disciplines werden betrokken bij het ontwerp van bijvoorbeeld de tuin, looproutes en de woning zelf.

“Het draait om de ruimte, licht, meubels, slimme techniek (sensoren of dwaaldetectie) en hoe de bewoners omgaan met dit prototype woning of leefruimte. Het gaat erom te werken vanuit de beleving, bruikbaarheid en begrijpelijkheid voor de bewoner met dementie.”

Blauwe voordeur
02 Caro van Dijk Architectuur - transformatie zorgvastgoedEen andere onderneming van Van Dijk is het wonen voor zelfstandig wonende ouderen.
Woningen staan in een buurt, een wijk, een stad maar zijn ze wel zorg-proof? Zijn ze wel voldoende toegerust voor bijvoorbeeld beginnend dementerenden?

Bekeken wordt of bewoners van huizen voorzien van bijvoorbeeld GPS, interactieve camera’s en sensoren zorgenvrijer leven. Of voordeuren in specifieke kleuren (U woont in blauw) vergeetachtigen kunnen helpen adequaat hun weg te vinden. En of (verlichtte) looproutes met bankjes en piketpaaltjes die de weg wijzen, van dokter naar apotheek, mensen een veilig en vertrouwd gevoel geven.
Een andere te onderzoeken optie is het opsplitsen van grote woningen naar anderhalve woning zodat ouderen letterlijk kunnen aanleunen tegen hun jongere wijkbewoners of kinderen. Is het mogelijk dementie vriendelijke gemeentes te creëren waar is nagedacht over zowel de voorlichting ( hoe om te gaan met dementie) als de inrichting van de wijk, de huizen.

Zorg proof wonen
Van Dijk is ook betrokken bij het Get-Lab in Breda. Haar bureau ontwierp de inrichting, de meubelen en dacht mee over de vorm, de inhoud. Binnen dit Lab kunnen studenten en zorgprofessionals in dit Lab kennismaken met nieuwe technologie, zodat dit beter zijn weg vindt in thuiszorg en het dagelijks leven van mensen met een zorgvraag. Het gaat onder andere om domotica, dwaal- en valdetectie, slimme medicijndispensers of een slim deurslot – die langer zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk maken.

Waar in Breda het Get-Lab aankomende zorgprofs wil begeleiden in de acceptatie van techniek in de zorg, wil Caro van Dijk zelfstandig wonende ouderen en de beleidsmakers die slimme woonzorgwijken voor hen bedenken helpen met het zorg-proof wonen.
Van Dijk werkt hiervoor graag samen met organisaties die dezelfde ambitie hebben, zoals bijvoorbeeld de Veldacademie in Rotterdam. Dit kenniscentrum van de wijk werkt samen met bewoners, ondernemers en professionals aan duurzame oplossingen. De academie brengt onder andere in kaart hoe het staat met de techniek in de wijken. Menig woonhuis is namelijk al voorzien van technische snufjes maar staat vaak nog in traditionele wijken.

Toolkit
Last but not least, is de toolkit van het bureau van Van Dijk. De kit is samengesteld in samenwerking met Bureau Fonkel naar aanleiding van gesprekken met een aantal woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten. Hij bevat tools voor het zo inclusief mogelijk inrichten van de bestaande woonomgeving: buitenruimte en buurt, woongebouw en tenslotte de woning zelf. Daarmee kunnen de corporaties, zorginstellingen en gemeenten direct aan de gang met het zorgproof maken van hun woningen, instelling, wijken en buurten.

Op de volgende sites vind je meer informatie over de projecten van Caro van Dijk: care, project Kraaipanproject transformatie zorgvastgoed.