Haal je met domotica Big Brother in huis?

“Mijn oude moeder woonde alleen en was blij dat ze naar een verzorgingshuis kon. Daar had ze aanspraak. Ik moet er niet aan denken dat ze alleen thuis had gewoond met een zorgrobot”.

IMG_2977Dat (zorg)robots als Rose mensen praktisch uit de brand kunnen helpen en daarmee ‘warme’ zorg aanvullen, kon er bij de meeste deelnemers aan de tweede Expeditie Slimmer Langer Thuis in Heiloo moeilijk in.
Verreweg de meeste leden van het Senioren Convent hebben hun bedenkingen bij eHealth, zorg op afstand, mobile health, robotica en domotica. Hoewel de techniek op zich tot de verbeelding spreekt, voert bij de meeste 75 plussers de vrees voor een te hoog Big Brother gehalte en de teloorgang van de menselijke maat de boventoon.

Dokter
Niet dat ze wars zijn van techniek en vooruitgang, zeker niet.
Meer dan de helft van de heren weet zijn weg op internet te vinden en bezit een smartphone of een tablet. Ze weten wat een app is en wat je daarmee kunt doen. Dat je op eenzelfde manier kunt communiceren met een smartwatch, armbandje of andere wearable, vinden ze ook zeer interessant. Evenals de mogelijkheid om de gezondheid te monitoren. Hoewel ze liever life naar de dokter gaan, kan menigeen zich voorstellen om zelf de bloedruk, hartslag, suiker en andere vitale functies te meten en de uitkomsten via een app over te brengen naar de arts.” Dat bespaart weer een doktersbezoek”.

Vondstje
Ook een huis slimmer maken met domotica kan voordelen hebben, beamen de heren op leeftijd. Menigeen heeft al rook- en diefstalalarmering en kan de gordijnen, garagedeuren en verlichting al op afstand besturen. Dat je dit ook via een app op je iPad of laptop, dus vanaf de bank, kunt regelen, vindt men een ‘vondstje’. Vooral handig voor als je minder mobiel bent. “Maar wat als je niet meer weet hoe je tablet werkt? Dan zit je toch wel mooi in de kou” opperde een van de heren. De oplossing om apps te voorzien van een ingebouwde hulpfunctie, zodat een medewerker van een (zorg)centrale of iemand anders de besturing kan overnemen, stuit echter wederom op weerstand. Men heeft liever geen Big Brother die meekijkt.

5e collonne
Opvallend is dat ook sommigen de Expeditie zien als een soort vijfde colonne. “De Expeditie plaveit de weg voor de bezuinigende overheid zodat iedereen straks met behulp van slimme techniek tot aan het einde thuis blijft wonen. Zo hoeft de overheid niet meer te zorgen voor goede zorg”.
Kortom, de heren van het Senioren Convent zijn best sceptisch over wat slimme techniek ouderen kan brengen, zo vatte de voorzitter het samen. “Hoewel we natuurlijk 20 jaar geleden ook niet hadden gedacht dat we nu met een smartphone, tablet of laptop aan de slag zouden zijn. Het gaat erom dat we anders gaan kijken naar eHealthmogelijkheden, en met deze Expeditie staat het in ieder geval op de agenda. En ja de poort naar veranderen zit vaak aan de binnenkant op slot”. Een leerzame bijeenkomst deze tweede Expeditie Slimmer Langer Thuis, ook voor de Expeditie zelf.