De juiste match: veraf wonen, dichtbij zorgen

Studenten bedachten het ZorgToGo: een slim online en offline matchingsprogramma dat kinderen van hulpbehoevende ouderen helpt zowel formele als informele zorg voor ouders te organiseren op basis van vertrouwen.

3 vVier masterstudenten Koen Brundel, Joost Hermans, Maureen Schoonheyt en Rihad Alkhamisy ontwerpen dit nieuwe woonzorgconcept in het kader van het Kennislab voor Urbanisme in Amersfoort. Zij studeren resp. sociale geografie en planologie, sociologie, human technology en rechten.
Het Kennislab werkt samen met gemeenten, woningcorporatie, zorginstellingen, architecten en bedrijven. Zij kunnen vragen voorleggen aan het Kennislab dat vervolgens studenten aan werk zet om in korte tijd (5 maanden) een concrete oplossing te bedenken en uit te werken tot een businesscase.

Oogje in zeil
De casus die de vier studenten voorgeschoteld kregen, was aanvankelijk nogal breed: “draag een oplossing aan voor Wonen& Zorg binnen de gemeente”. Een vraag die in grote mate samenhangt met de uit te rollen transitie. De vier pelden de vraag af en decimeerde het tot het probleem ‘ouderen wiens kinderen veraf wonen’.

De hamvraag die overbleef luidde: Hoe organiseer je als kind van hulpbehoevende ouders de zorg om hen heen. Met andere woorden, hoe hou je op afstand een oogje in het zeil.

Beeldbellen
Ze vonden een oplossing in een Matchingsite waar kinderen op zoek kunnen naar dat oogje. Meer specifiek, een dorps- of stadgenoot van hun ouders die bereid is bij hen langs te gaan, problemen signaleert en daar in overleg een oplossing voor zoekt. Dat kan variëren van de ouderen op weg helpen naar formele zorg of,  informeler, een vrijwilliger in schakelen. In ruil doet het kind van de desbetreffende ouderen hetzelfde voor een oudere in zijn woonplaats. Het voordeel van zo’n community? Naast de hedendaagse mogelijkheden van (beeld)bellen en communicatie via andere slimme eHealth garandeert ZorgToGo ook fysiek contact.

Wederkerig
Zo op het eerste gezicht lijkt het ZorgToGo-concept op bestaande initiatieven als Buuf en We Helpen. Maar het is zeker niet meer van hetzelfde, het platform onderscheidt zich doordat het meer datingsite dan community is, gebaseerd op wederkerigheid en solidariteit en uitgaat van het vraag en aanbod principe. Het is bestemd voor ‘lotgenoten’: mensen die met hetzelfde probleem moeten dealen namelijk de zorg voor ouders die verder weg wonen. Via een gratis aan te maken profiel kunnen zij op zoek naar een match op plaats, tijd en waarden Met andere woorden naar het waar, wanneer en wie. Het platform omzeilt zowel de geografische afstand, de weerstand van ouders als de beperkte comfortzones.

Samenwerken
De plannen zijn om in eerste instantie een matchingplatformop te zetten in het grootstedelijk gebied Amersfoort. Bij succes willen de studentondernemers het uitrollen naar andere regio’s, in binnen en buitenland. Hierbij wordt samenwerking en aansluiting gezocht met bestaande partijen die over een groot netwerk beschikken, zoals bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties.

Mee doen
Op 30 januari aanstaande wordt het concept gepresenteerd tijdens een Kennislab waar behalve de in het R&DLab samenwerkende partners ook vertegenwoordigers van zorginstellingen, banken en andere geïnteresseerden welkom zijn.
Als het aan de studenten ligt wordt ZorgToGo een succes. Zij gaan er in ieder geval voor en zijn daarom op zoek naar mensen die in ZorgtoGo de oplossing zien én naar organisaties en bedrijven, start ups of al gerenommeerd, die met hun ZortoGo willen opzetten.

Meer info via http://www.kennislabvoorurbanisme.nl of volg alle verder ontwikkelingen op twitter #zorgtogo