Exposure je angst met VR

Inwoners van Friesland met paniekstoornissen of een sociale fobie kunnen thuis een virtual reality therapie volgen. Ze krijgen via hun behandelaar een kartonnen VR bril als onderdeel van een exposeer therapie.


Oculus rift

Denk basis-GGZ, onderdeel van GGZ Friesland, ontwikkelde de nieuwe therapie samen met cliënten. De basis van deze nog unieke aanpak, is de exposure therapie. Door de confrontatie met de angst aan te gaan, leren cliënten hun angst onder controle te krijgen en gaat er letterlijk weer een wereld voor hen open. Uniek is ook dat cliënten thuis deze therapie kunnen volgen.

Simulatie
In de meeste exposurebehandelingen gaan mensen naar een fysieke locatie om zich bloot te stellen aan hun angsten. De confrontatie zorgt ervoor dat mensen hun vermijdingsgedrag veranderen en dat heeft weer een gunstig effect op de angstklachten. Bij Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) worden deze locaties gesimuleerd. Zo kampte Alina (28 jaar) al jaren met pleinvrees. Zij werd met de VR simulaties geholpen om te gaan met situaties die angstaanvallen kunnen opwekken.

Praktijk
In de praktijk werkt het als volgt: Cliënten zetten een Oculus Rift op en bevindt zich virtueel op een kermis, een druk plein, in een supermarkt, een bus of op een druk feest. In eerste instantie wordt een angstaanval opgewekt, maar de cliënt ontdekt in de exposure therapie dat die angst weer wegebt en er niks ernstigs gebeurt. Zo leert hij of zij dat situaties niet meer vermeden hoeven te worden en nemen de klachten snel af.

Google Cardboard
Bij Denk basis-GGZ krijgen cliënten therapie met de Oculus Rift. Het programma kan van rustige situaties opschalen tot zeer beangstigende situaties. De essentie is stap voor stap te leren je staande te houden in meer beangstigende omgevingen. Met  instructies van hun behandelaar, en de Google Cardboard kan iedereen thuis aan de slag. Google Cardboard is een kartonnen constructie, die mensen in combinatie met hun mobiele telefoon kunnen gebruiken om in een virtual reality omgeving te stappen. Het thuis oefenen stimuleert hun zelfredzaamheid.

Kosten?
“Het gebruik van de bril is onderdeel van de behandeling en valt binnen een productprestatie van de basis-GGZ”, aldus Denk basis-GGZ. 
Vrij vertaald komt dit er op neer dat cliënten afhankelijk van hun zorgverzekeringspolis de behandeling met de VR bril volledig of gedeeltelijk vergoed krijgen.

Lees hier en ook hier meer over de Virtual Reality behandeling.