Hoe gaat het met Healthkit?

Door relevante gezondheidsinformatie van chronisch zieken te verzamelen, kunnen (herhaal)opnames worden voorkomen, zo is de gedachte achter de Healthkit. Het lijkt erop dat Nederland de Europese primeur krijgt voor de HealthKit.

HealthkitVia de healthkit kunnen gezondheidsapps onderling gegevens uitwisselen én met slimme apparaten. Zo kan je de app over voeding direct laten schakelen met een weegschaal, de app voor diabetes met een glucosemeter en de trackingapp’s met wearables die je conditie meten.

Privacy
De kit is ontwikkeld in samenwerking met de Amerikaanse Mayo Clinic en het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen. Inmiddels wordt hij in 23 ziekenhuizen in de VS gebruikt om artsen te helpen patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes en hypertensie in de gaten te houden. De bedoeling is hiermee (herhaal)opnames te voorkomen, te voorzien in een betere patientenservice en verlaging van de kosten. Overigens heeft Apple verordonneert dat de patientengegevens uit de HealthKit enkel mogen worden gebruikt voor medische doeleinden of voor fitness-statistieken. Met andere woorden, de gegevens mogen niet aan adverteerders of anderen verkocht worden, dus met de privacy lijkt het wel goed te zitten.

AppleWatch
HealthKit is een programma in iOS 8 voor het opslaan en benaderen van medische gegevens, waarbij gebruikers zelf aan kunnen geven welke app toegang heeft tot bepaalde gegevens. Dat kan straks ook op de iWatch. Het mooie is ook dat de Healthkit niet enkel werkt met Apple-apps maar ook met die van andere ontwikkelaars.
Om de kit functioneel te laten zijn moeten artsen in ziekenhuis iets met de informatie uit de apps of iWatch kunnen en willen. Die eerste strategische partner schijnt gevonden te zijn in het Radboudziekenhuis.

Meer over de Healthkit.