Beeldzorg: regeren is vooruitzien

Veertien zorgorganisaties, acht consultants en een student willen verschillende vormen van beeldzorg met elkaar verbinden. Maar voordat beeldzorg in de zorg geaccepteerd gemeengoed wordt moet er nog wel wat gebeuren.

Foppe RauwerdaDit betoogde althans Foppe Rauwerda van Beeldzorgadvies tijdens de middag van de Beeldzorg in Nieuwegein op 9 maart. Een feit is dat beeldzorg en het gebruik ervan groeiende is: van 11 organisaties in 2008 tot 10 % van de zorgverleners in 2014 en –als het aan VWS ligt- iedereen in 2019.

Babel
Echter tot op vandaag heerst er welhaast een Babylonische spraakverwarring: we hebben het over beeldzorg, zorg-op-afstand, schermzorg, tabletzorg en alerlei andere termen. Wil je aan cliënten goed kunnen uitleggen dat het gaat om een systeem waarin een zorgvrager en zorgverlener elkaar horen, zien en spreken via een camera en een beeldscherm, dan doe je er goed aan voortaan één naam te gebruiken.

Beeldzorg is beeldzorg, of het nu gaat om behandeling of begeleiding en geplande of niet geplande contactmomenten. Het enige verschil is dat het contact in de eerste situatie kan verlopen via de eigen zorgverleners en in het laatste geval – bij ongeplande zorg dus als de cliënt zich (weer) kan redden –via een externe zorgcentrale.

Spreekuur
Beeldzorg kan behalve door de wijkverpleging ook ingezet worden door :

    • Fysiotherapeuten: als online spreekuur voor uitleg en monitoring van oefenprogramma’s en fysiotrack
    • Huisarts of specialist :als online spreekkamer. Zowelpatiënt als arts kunnen vanuit hun eigen systeem naar buiten bellen. De behandelaar betaalt een bepaald bedrag en technisch gezien betaalt de cliënt niets omdat hij inbelt via zijn eigen apparatuur.
    • Specialistische thuiszorg voor meervoudige gehandicapte: als Care4homecare. Via videoconferencing kijkt de specialist op afstand mee met bijvoorbeeld de specialistische verpleegkundige.

Wel is voor goed functionerende beeldzorg een storingsvrije internetverbinding nodig. En natuurlijk de nodige software en hulp bij de installatie/storingen. Het goede nieuws is dat beeldzorg toe te passen is op alle soorten tablets en smartphones met Wifi en/of 4g en als Web applicatie.

Centen
De ‘Wie gaat het betalen’ vraag, ook belangrijk. Zeker nu, met de overgang naar de Wmo. Wijkverpleegkundigen mogen weliswaar vanaf dit jaar zelf indiceren maar ze krijgen per uur betaald. Dat betekent wie (met behulp van beeldzorg) efficiënter werkt minder uitbetaald krijgt….
Gelukkig gaat dat volgend jaar veranderen. In 2016 krijgen de wijkverpleegkundige teams een gemiddeld bedrag per cliënt. Dan kunnen ze zelf bepalen of en hoeveel ehealth-inzet nodig en mogelijk is.
Dat beeldzorg de zorg goedkoper maakt lijkt evident als wijkverpleegkundigen minder vaak naar de cliënt toe hoeven en daardoor ook nog eens besparen op de reiskosten. En de technologie wordt vanzelf goedkoper naarmate er meer voordeligere software en hardware op de markt komt.
2016 zou dus heel goed HET jaar van de beeldzorg kunnen worden. Dat wetende is het slim daar nu al strategisch (past ‘t wel bij ons? bij onze cliënten) en budgettair op in te springen.

Meer over beeldbellen.