HealthKit onder de loep

Voldoet de HealthKit aan onze Europese gezondheidszorgeisen? Nog niet, zo blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht die over de resultaten in gesprek wil gaan met Zelfzorg Ondersteund! en Apple.

HealthkitAnsam Barakat, promovenda bij lectoraat  Vraaggestuurde zorg van de Hogeschool Utrecht onderzoekt de voor- en nadelen van de HealthKit voor type 2 diabetes patiënten en technologie. Het betreft met name de vraag: “kan EHealth het vermogen van type 2 diabetes mellitus patiënten ondersteunen om een gezonde status te behouden.”

De Utrechtse Hogeschool voert dit onderzoek over de HealthKit uit om meer inzicht te krijgen in de Nederlandse basiseisen. Ook willen de onderzoekers weten aan welke eisen een applicatie die vergelijkbaar is met de HealthKit moet voldoen om gebruikt te kunnen worden in de zorg.

Kinderziektes
Ten grondslag aan een goed gebruik, zo concludeert de promovenda, ligt om te beginnen heldere voorlichting, ondersteuning bij de zelfbehandeling en uitleg over zelfmanagement en de bijbehorende producten. Daarnaast heeft ze ontdekt dat de HealthKit nog worstelt met een aantal kinderziektes. Zo zijn bepaalde voorgeschreven functies (zoals de behandelgegevens over fysio) niet aanwezig en kunnen patiënten zien wat de dokter invoert.

Tig apps
Pikant, zou je kunnen zeggen, is dat er inmiddels tig apps voor de HealthKit beschikbaar zijn, terwijl nog niet duidelijk is of deze wel voldoen aan de ‘echte’ gezondheidszorgeisen. Daar staat tegenover dat de data wel goed beveiligd is.
De Hogeschool wil nu de geconstateerde hiaten tussen de basiseisen van Zelfzorg Ondersteund! en de Healthkit van Apple voorleggen aan beide partijen.

Meer over de Healthkit.