We zijn alarmmoe

Constante alarmsignalen en geluidssignalen van medische apparatuur en patiëntmonitoren zorgen er voor dat verpleegkundigen alarmen missen. Ze horen ze simpelweg niet meer.

Door Mario de Lijster

alarmmoeheidDe laatste decennia is de prestatiecurve van ziekenhuis enorm gestegen. Er worden meer patiënten behandeld, hun genezingsproces verloopt sneller en opnames duren korter. Mede debet hieraan is de investering in geavanceerde medische apparatuur voor diagnose en behandeling, patiëntmonitoring, oproepsystemen en draadloze communicatie.

Deze technologische ontwikkeling heeft echter een keerzijde. Hoe meer medische apparaten er in gebruik zijn, hoe meer alarmen er worden gegenereerd die niet allemaal even belangrijk zijn. Verschillende internationale studies tonen aan dat maar liefst 86 tot 99 procent vals-positief is.

Alarmmoeheid
Het toegenomen aantal medische apparaten zorgt voor een flinke toename van het aantal alarmen. Daarmee ligt ook gelijk het gevaar van alarmmoeheid op de loer. Waar veel alarmen afgaan bestaat het risico dat de verpleging er steeds minder snel op reageert. Er dreigen situaties waar in spoedeisende alarmen worden genegeerd of met vertraging worden behandeld. Deze houding is verklaarbaar want wanneer mensen gedurende langere tijd worden blootgesteld aan dezelfde prikkel (in dit geval een alarm), creëren zij een soort doofheid voor deze prikkel.
Een voorwaarde voor optimale patiëntenzorg is dat de juiste personen, op het juiste tijdstip de juiste informatie ontvangen. Vaak echter worden alarmen naar veel verschillende mensen op de afdeling gestuurd. Deze informatie-overload kan eveneens leiden tot alarmmoeheid.

Oplossing
Het is geen nalatigheid van het personeel wanneer een alarm wordt genegeerd maar het is wel riskant. Verkeerde prioritering kan immers fatale gevolgen hebben voor een patiënt. Reden genoeg om oplossingen in te zetten die alarmmoeheid tegen gaan. Want hoe toegewijd en ervaren het personeel ook is, het is onmogelijk voor het menselijk brein om zelf de alarmdruk te filteren.
Oplossingen zijn er maar die zijn enkel bruikbaar als alle alarmen en communicatiestromen in één systeem samen komen. Dat is lastig.
Iedere afzonderlijke monitor, infusiepomp, druppelteller of bedalarm geeft een eigen alarm af. Daarbovenop komen nog patiëntoproepen, acute alarmen, noodoproepen en inkomende telefoongesprekken. Al deze informatiestromen moeten worden geïntegreerd in één intelligent platform dat rechtstreeks communiceert met de handsets van personeel.

Technologische intelligentie
Hoe werkt die ingebouwde intelligentie? Door doelgericht alarmen te sturen kunnen deze rechtstreeks naar de handset van de verantwoordelijke verpleegkundige worden verzonden. Zo neemt het aantal alarmen neemt af, maar blijft de omvang nog steeds fors (alle alarmen worden immers gedistribueerd). Alarmfiltering helpt vals-positieve alarmen te filteren. Dit gaat op basis van bepaalde grenswaarden. Een leads-off alarm is daar een voorbeeld van. Dit systeem wacht bij niet aangesloten elektrodes – bijvoorbeeld omdat de patiënt naar de onderzoekskamer is – totdat die elektrodes weer zijn aangesloten voordat het een alarm verstuurt. Een filtering zorgt ervoor dat verpleegkundigen gemakkelijker prioriteit en aandacht aan belangrijke alarmen kunnen geven.

Filteren, groeperen, prioriteren
Apparaten zullen altijd geluid blijven produceren, wat kan leiden tot alarmmoeheid. Aanpassingen alleen lossen dit niet op. Nodig is dat de alarmen gefilterd, gegroepeerd en geprioriteerd zijn voordat ze naar de handsets van de verpleegkundigen worden gestuurd. Alleen zo komen louter de alarmen waarop gereageerd moet worden op de handset binnen. Dat de juiste handset de juiste prioritering ondersteunt met alarmspecifieke kleuren, geluiden en trillingen is dan nog enkel een kwestie van het juiste apparaatje kiezen. Het gaat er om dat het geheel aan voorzieningen zorgt dat de verpleegkundige geen alarm mist en direct kan reageren.

Over de auteur
Mario de LijsterMario de Lijster is product markt manager Healthcare communications en heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen en implementeren van produkten, klantoplossingen en business modellen voor de zakelijke markt. Hij werkte in die rol voor oa. enkele energiebedrijven, UPC en Vodafone. Sinds 2013 is hij verantwoordelijk voor de cloud en healthcare communicatie proposities van Ascom Benelux. Daarbij spant hij zich met name in om (mantel)zorgverleners meer “quality time” met de zorgvrager te laten doorbrengen en de de zorgvrager zoveel mogelijk vrijheid te geven om zijn/haar leven naar eigen inzicht in te delen.