Duizend keer Domotica

Noord-Holland timmert flink aan de weg als het gaat om ondersteuning voor zelfstandig thuiswonende senioren. Met het Vitaal Thuisproject worden zo’n duizend woningen slim gemaakt.

slim_huisDomotica, techniek in huis, is de oplossing voor de vergrijzing, vindt men in Noord-Holland. Ook biedt het soelaas voor het langer thuis (moeten) wonen en het dreigende tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel. De Noord-Hollandse ouderen worden geholpen met de aanschaf en aanleg van sociale alarmering, beeldzorg op afstand en leefstijl monitoring. Dit betekent dat er in hun slimme huis camera’s en alarmknoppen worden aangelegd. Via het netwerk delen ze de verkregen gegevens met zorgverleners, familie en vrienden.

Samenwerken
Vitaal Thuis is een gezamenlijk project van Evean, Omring en Wilgaerden, de gemeente Hoorn en zes installateurs uit de regio’s West-Friesland, Zaanstreek en Alkmaar e.o. Ook de andere gemeentes in de regio Alkmaar die domotica hoog in het vaandel hebben zijn aangesloten..
ActiZ (organisatie van zorgondernemers), VitaValley (zorginnovatienetwerk) en Stichting KIEN (Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland) begeleiden het project en coördineren en stimuleren de samenwerkingsverbanden op landelijk niveau.