Laat thuistechnologie meegroeien

De zorg moet veranderen. Sterk toenemende zorgkosten en terugloop van het aantal zorgmedewerkers maken dat niet iedereen met een zorgbehoefte maximaal wordt geholpenMeegroeiende thuistechnologie kan een oplossing zijn.
Door Ruud Lohuis

De overheid wil mensen met een zorgbehoefte niet aan hun lot overlaten maar ze laten participeren in de samenleving. Een lastige opgave want we hebben hier niet alleen te maken  met het financiële aspect maar ook met emotie en gevoel en dat is onmogelijk uit te drukken in geld. In verschillende scenario’s wordt ingegaan op maximale zorg en aandacht voor ouderen.

Maar ouderen, en met name de nieuwe generatie ouderen, gaan ook zelf op zoek naar mogelijkheden om in hun huidige of toekomstige zorgbehoeften te kunnen voorzien. Technologische hulpmiddelen gaan daarbij een belangrijke rol spelen. Technologie die nooit de rol zal innemen van een mantelzorger of verzorgende maar louter zal fungeren als ondersteuning voor veiligheid, comfort en gemak.

Zelf op zoek
In het huidige zorgstelsel ontstaat een opsplitsing tussen zware zorg en verzorgd wonen. Onder zware zorg scharen we mensen met dementie, psychiatrische of somatische klachten die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Voor hen is zorg thuis niet langer te organiseren.
Aan de andere kant staan senioren met een zorgindicatie ZZP 1 t/m 3. Zij blijven thuis wonen met ondersteuning van bijvoorbeeld een mantelzorger, professionele zorg of technologie. Dat willen zij ook zelf. Daarom gaan ze steeds vaker op eigen initiatief op zoek naar ondersteuning voor veiligheid, comfort, gemak en contact. Zij spreken bijvoorbeeld af met de buren een babyfoon te gebruiken zodat ze hen in geval van nood te kunnen bereiken.

Technologie meenemen
Ook op gebied van slimme techniek zijn er nieuwe oplossingen te bedenken. En hier ligt een belangrijke taak voor technologieaanbieders die (hulp)middelen ontwikkelen voor een specifieke behoefte. Hoewel dergelijke noviteiten per individu kunnen verschillen, voeren verzorgingstehuizen in de regel bij voorkeur toch totaaloplossingen in.

Zelfstandig thuiswonenden hebben echter behoefte aan oplossingen op maat, afgestemd op hun individuele behoeften. Voor hen moet thuistechnologie eenvoudig toe te passen en te bedienen zijn. En betaalbaar zijn! Nodig is technologie die meegroeit met de behoefte van de cliënt. Dat deze- ook als hij in  een zware zorgomgeving terecht komt – ‘zijn’ technologische hulpmiddelen als het ware meeneemt.

Op tijd
Het je ‘automatisch’ aanmelden bij een verzorgingstehuis is anno 2015 niet meer aan de orde.  Zorgorganisaties moeten dus op een andere manier aan hun klanten zien te komen. Zorgorganisaties die mensen thuis al ondersteunen, hebben een grotere kans dat deze mensen bij hen aankloppen zodra zij zware zorg nodig hebben.

Een slimme zorgorganisatie legt dus in een vroeg stadium contact met de cliënt en biedt hem of haar diensten en informatie aan op het gebied van monitoring, comfort, gemak en communicatie. Persoonlijke benadering en persoonlijke ondersteuning zijn hierbij essentieel. Het gaat immers om mensen.
Om de maximale ondersteuning van thuiswonende mensen te garanderen moeten instellingen en technologieleveranciers hun vraag serieus nemen. Hen een breed dienstenportfolio aanreiken. Een pakket dat vertrekt vanuit een huiselijke private omgeving en mensen zelf de regie geeft. Zo hebben senioren iets te kiezen en krijgen ze oplossingen die hen daadwerkelijk verder helpen.

Ruud LohuisOver de Auteur
Ruud Lohuis is Segment Manager Zelfstandig Wonen bij Ascom. Deze (internationale organisatie wil een wezenlijke bijdrage leveren in de communicatie tussen mens en systeem en tussen mensen onderling. Het doel is om in een land waar vergrijzing toeneemt, ervoor te zorgen dat ouderen zo lang en zo veilig mogelijk zelfstandig kunnen zijn.