Mantelzorg community uit nood geboren

Kinderen willen voor hun ouders zorgen maar hoe doe je dat als je niet bij hen om de hoek woont? Met zorgom.nl is er een familieplatform waarop je desgewenst ook derden kan laten meepraten.

zorgom vbZorgom.nl is een online community die mantelzorgers in staat stelt om alles rondom de situatie van de zorgbehoevende ouder(s) makkelijk, direct en veilig met elkaar te delen. Hierdoor is iedereen altijd op de hoogte en kunnen besluiten sneller en beter worden genomen.
Het platform voldoet aan alle veiligheid en privacy eisen. Er zijn zorgkringen waardoor bijvoorbeeld een buurvrouw geen informatie krijgt die bestemd is voor een naast familielid. Desgewenst kan de huisarts in bijvoorbeeld de palliatieve fase ook tijdelijk inloggen. Het platform biedt behalve een communicatie mogelijkheid, een adresboek, agenda en fotoboek.

Over grenzen
De aanvankelijke ‘houtje-touwtje’ site is bedacht door de familie Smit. Na 23 jaar alleen te hebben gewoond, kreeg hun moeder vasculaire dementie (aderverkalking). Zij vergat steeds vaker dingen en liet ook regelmatig het gas aanstaan. Reden genoeg voor haar kinderen om in te grijpen. De communicatie via e-mail, telefoon en persoonlijke gesprekken bleek niet toereikend en daarom besloten ze in 2012 een familiesite te bouwen. Daarop konden ze centraal berichten delen, discussies voeren en een agenda bijhouden. Handig want zo werden ook de bezoeken aan moeder gereguleerd: niet in het weekend ineens iedereen over de vloer maar keurig verspreid door de week. Ook de familieleden in het buitenland bleven op de hoogte en droegen hun zorgsteentje bij.

Community
Na het overlijden van hun moeder in 2013 besloot Jan Olav Smit de gezinswebsite om te zetten naar een platform voor andere mantelzorgers. Het resultaat is zorgom.nl, een gebruiksvriendelijke, veilige en privacybeschermend platform. Hij bestaat uit verschillende privacy kringen zodat de privé van broers en zussen ook echt privé blijft. Indien nodig kunnen derden tijdelijk deelnemen aan de site. Handig voor bijvoorbeeld de situatie als de gezondheidssituatie van de ouder nijpend wordt.

Geen rocket science
Handig zo’n community maar wat als er een internetstoring optreedt?
Internetstoringen zijn niet te voorkomen, dat is een gegeven. Maar het zorgom.nl projectteam is altijd binnen 24 uur beschikbaar om problemen op te lossen. Zorgom.nl is gemaakt voor de eenvoudige en gemiddelde internetgebruiker. Complexe handelingen zijn niet nodig, een gebruiker van Outlook kan ook zondermeer met zorgom.nl uit de voeten. Wel moet de accounthouder/omgevingsbeheerder wat meer internetervaring hebben om zijn taken en bevoegdheden goed te kunnen uitvoeren.

Wat kost het?
Wie een zorgom.nl abonnement heeft, krijgt een licentie om een eigen zorgom.nl-omgeving in te richten met ongelimiteerd aantal gebruikers, berichten, discussies, adressen en foto’s. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers ook echt uit de voeten kunnen en willen met zorgom.nl, kunnen zij het eerst een maand gratis uitproberen. Daarna betalen ze 17,50 euro per maand of 175 euro per jaar (incl. BTW). Ook professionele (zorg)instellingen kunnen zorgom.nl inschakelen. Zij kunnen de service aan hun klanten uitbreiden door hen bijvoorbeeld een gratis abonnement van 20 weken te geven. De zorgorganisatie hoeft niet meer zelf de communicatie met de mantelzorgers te regelen maar kan dat mooi onderbrengen op de site.

Perspectief
Al met al biedt deze uit nood geboren online familie-site mantelzorgers veel perspectief voor mantelzorgers en andere (professioneel) betrokkenen bij een ouder die zorg nodig heeft. Ouderen weten dat de situatie goed geregeld is en kunnen door de agendafunctie ook rekenen op meer gespreid bezoek in plaats van één keer in de maand een huis vol. Dan hebben we het niet alleen over verminderen van zorgstress bij de mantelzorgers maar ook over het bestrijden van eenzaamheid.

Meer informatie zie www.zorgom.nl of mail naar janolav@zorgom.nl

Zorgom.nl ontwikkelt verder
Binnenkort wordt zorgom.nl aangevuld met een zelfzorgtool waarmee de zorgprofessionals beter afgestemd zijn op de gewoonten en patronen van patiënten. Het platform kan worden ingezet bij bijvoorbeeld reclassering en re-integratie en bij gemeenten of zorginstellingen. Met een maatwerk portalpagina kunnen gebruikers snel en gemakkelijk zorg gerelateerde informatie aanvragen.
Tot slot staat er een samenwerking met het Landelijk Steunpunt Rouw op het programma. LSR beschikt over programma’s en coaches om de draagkracht van mensen te verhogen. En het verlagen van de draaglast wordt door zorgom.nl mogelijk gemaakt. Voor het verlagen van zorgstress zijn LSR en zorgom.nl een perfecte combi.