Smartshoe voor ouderen voorkomt vallen

Vergrijzing te lijf met technologie (1)

Vier studenten Bedrijfskundige Informatica bedachten de smartshoe: het middel om vallen bij ouderen te voorkomen.

old people runshoesDe gevolgen van de vergrijzing leggen een steeds grotere druk op de gezondheidszorg, gemeenten en woning-corporaties. Drieëntwintig derdejaars studenten Bedrijfskundige Informatic aan de Hogeschool Rotterdam werken aan technologische ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen. Twintig weken lang schaafden ze aan oplossingen voor het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Ze deden dit onder begeleiding van Centric, die onder meer IT-oplossingen ontwikkelt voor organisaties uit deze sectoren Centric daagt de studenten uit om in het ICT-Lab op zoek te gaan naar intelligente oplossingen, die de samenleving helpen de gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

Trek je smarshoe aan
Thomas Beyers, Jeffrey Vink, Wolbert van Riemsdijk en Imad Essadeq slaagden met vlag en wimpel voor hun oplossing:de smartshoe. De studenten vroegen zich af wat de voornaamste oorzaak van vervroegde opname van ouderen in intramurale zorg is. Uit literatuur- en veldonderzoek concludeerden ze dat vallen de belangrijkste oorzaak was. Daarom richtten zij hun pijlen op valpreventie.

Vooronderzoek én gesprekken met ‘ervaringsdeskundigen’ leerde hen dat de oorzaak van valpartijen van ouderen vooral gezocht moeten worden in een verslechterd looppatroon. Wanneer dit verslechterde looppatroon kan worden verbeterd, zo bedachten de studenten, verminder je de kans op struikelen en de daarmee samenhangende valpartijen.

Looppatroon verbeteren
Voor de echte oplossing hoefden ze niet het wiel opnieuw uit te vinden; ze borduurden voort op bestaande oplossingen en gadgets. Als uitgangspunt namen ze bestaande hardloopschoen met sensoren die hard- en hordelopers gebruiken om hun techniek te vervolmaken. De sensoren, verborgen in deze sportschoenen, meten de loopafstand, de snelheid, de staphoogte en het evenwicht van de drager. Gegevens waarmee je een goed looppatroon kunt opbouwen. De aldus verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar de smartphone of tablet van de betrokken oudere. Daar worden ze vervolgens met een softwareapplicatie omgezet in bruikbare informatie. Persoonlijke tips op deze softwareapplicatie helpt ouderen hun looppatronen te verbeteren. Via specifieke meldingen kunnen ook medisch specialisten worden ingeschakeld.

Preventie
Een kwestie van logisch en slim nadenken, daarmee kwamen de vier studenten tot een oplossing die niet alleen handig is voor ouderen en genoemde beroepsgroepen, maar ook voor andere sectoren.
Wat te denken van de thuiszorg bijvoorbeeld? Die kan met de gegevens van dit smartshoe-platform adequate preventieve maatregelen treffen. En zorgverzekeraars,die kunnen met deze data de risico’s van hun klanten goed in kaart brengen en zo op leeftijd toegesneden basispakketten ontwikkelen. En tot slot natuurlijk de onderzoekers; met de vergaarde schat aan gegevens kunnen zij weer vervolgprojecten ontwikkelen.

“Dit is het zesde jaar dat we in deze vorm samenwerken met de HRO. “Het is zowel voor onze organisatie als voor de studenten zelf inspirerend. Het leidt tot nieuwe inzichten en draagt bij aan de producten en diensten die wij ontwikkelen.”

Het is nu zaak voor de studenten om hun smartshoe – althans het platform waarop al die interessante gegevens verzameld worden – aan de man/vrouw te brengen. Uiteindelijk was het hun opdracht een businesscase te maken.

Over het ICT-lab
Centric ziet samenwerking en kennisdeling als belangrijke voorwaarden voor innovatie en duurzaam succes. Daarom investeert het bedrijf in het platforms waar verschillende partijen kennis uitwisselen: klanten en medewerkers, maar ook onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Het project Vergrijzing en Technologie is een van de ICT-Labs die Centric en de Hogeschool Rotterdam aanbiedt aan studenten. De samenwerking is erop gericht studenten onder begeleiding van professionals na te laten denken over praktische toepassingen van technologie, in het bijzonder rond het thema Vergrijzing.