Met monitoring langer thuis wonen

Vergrijzing te lijf met technologie (2)

Studenten Bedrijfskundige Informatica aan de Hogeschool Rotterdam bedenken in opdracht van Centric een businesscase voor oplossingen waarmee ouderen lang zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Vier studenten bedachten een mobiele set waarmee zorg beter afgestemd kan worden op dementerenden

monitoringDe gevolgen van de vergrijzing leggen een steeds grotere druk op de gezondheidszorg, gemeenten en woningcorporaties. Centric, die onder meer voor organisaties uit deze sectoren IT-oplossingen ontwikkelt, daagt studenten uit om in het zogenaamde ICT-Lab op zoek te gaan naar intelligente oplossingen, die de samenleving helpen deze gevolgen op te vangen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Bouw een mobiele monitorset
Coen van den Berg, Bas Paanakker, Tim Vredevoort en Daniel van Keulen kwamen met hun eindexamenopdracht uit op een mobiele monitoringset. De set bestaat uit camera’s en infraroodsensoren in huis die gedurende een aantal maanden de gedragspatronen van beginnend dementerenden in kaart brengt. Uitzonderingen op die gedragspatronen vormen, aldus de studenten, aanleiding om andere of meer zorg in te zetten. Het monitoren gebeurt met sensoren die 24 uur, 7 dagen per week bewegingen binnen de woning meten. Omdat bij meerpersoonshuishoudens verkeerde patronen gemeten kunnen worden, gaat het hier vooralsnog om eenpersoonshuishoudens.

Zorgindicatie vernieuwen
De oplossing is een uitkomst voor de dementerende zelf en diens mantelzorgers maar ook uitermate handig voor thuiszorginstellingen. Die kunnen met deze informatie adequate zorg leveren en hebben er bovendien een goede onderbouwing voor een (hernieuwde) zorgindicatie in handen.

Camera’s en sensoren
Het monitoren verloopt eigenlijk vrij eenvoudig. Na plaatsing van de mobiele set, bestaande uit camera’s in kamer en keuken en (in verband met de privacy) infraroodsensoren in onder andere slaapkamer, douche, toilet, wordt eerst een basispatroon bepaald. Nagegaan wordt of en hoe vaak de bewoner doucht, naar bed gaat en dergelijke. Veranderingen in dit patroon kunnen er op duiden dat de bewoner zich niet meer goed verzorgt, ziek is of in de dementie achteruitgaat.

Langer thuis
Via de sensoren krijgen de (thuis)zorg en/of mantelzorger gerichte informatie over het functioneren van de oudere. Daarmee kunnen zij de zorg beter afstemmen op diens situatie. Ook kan de informatie dienen als onderbouwing voor een hernieuwde zorgindicatie-aanvraag. De dementerende zelf spint goed garen bij deze oplossing: doordat de zorg beter afgestemd wordt op zijn behoefte, verslechtert zijn situatie minder snel. Hij kan dus langer thuis blijven wonen en komt minder snel terecht in een duur verpleeghuis.

Volgens de vier studenten valt of staat de ontwikkeling van deze softwareoplossing met een nauwe samenwerking met thuiszorginstellingen en zorgverzekeraars.