Bruggenbouwers gezocht voor eHealth

Het vlot nog niet erg met de eHealth-ambities van het ministerie van VWS. Wat moet er gebeuren om ze waar te maken?

Door: Maartje van Hees

bruggenbouwen eHealthIn haar brief aan de Tweede Kamer  van 2 juli 2014 stelt het Ministerie van VWS een aantal ambitieuze eHealth-doelstellingen voor 2019. Nu, een jaar later, blijkt uit de nulmeting van Nictiz en het NIVEL dat het nog niet zo wil vlotten met het bereiken van die doelstellingen.

Er is al veel gezegd en geschreven over waarom eHealth nog niet massaal omarmd wordt zoals bijvoorbeeld internetbankieren of webwinkelen. Het bekostigingsvraagstuk is een reden. Een andere is dat eHealth bij zorgorganisaties vaak blijven steken in een pilot. eHealth als integraal onderdeel van het zorgproces, zit er voorlopig nog niet in. Waarom eigenlijk?

Gebrek aan kennis
De bereidheid is er wel: 78% van de GGZ-behandelaren wil bijvoorbeeld maar al te graag aan de slag met eHealth. Ook het aantal partijen dat eHealth-toepassingen op de markt brengt, neemt gestaag toe. Toch is er aan beiden kanten vaak te weinig know-how om bijbehorende procesveranderingen door te voeren. Uit de eHealth-monitor 2014 blijkt dat 41% van de zorgprofessionals die dagelijks werken met deze toepassingen belemmeringen ervaren: gebrek aan kennis, tijd en ondersteuning.

Ook de helft van de zorggebruikers ervaart belemmeringen in het gebruik van eHealth. Genoemd worden onbekendheid met de mogelijkheden, gebrek aan kennis, vaardigheden en ondersteuning. Dit terwijl het merendeel van hen aangeeft het gebruik van Internet eenvoudig te vinden.

Internetbankieren
Uitleg en support bij eHealth-oplossingen voor eindgebruikers zou wel eens een deel van de sleutel tot brede acceptatie van eHealth kunnen zijn. Een kwestie van wennen dus. Een probleem dat zich in de loop van de tijd vanzelf oplost. Het sociaal netwerk van de patiënt/cliënt zou mensen met digitale of eHealth-angst moeten helpen, net als bij problemen met of vragen over internetbankieren. Het punt is echter dat eHealth een integraler en onmisbaarder deel van het leven wordt dan internetbankieren. Die overschrijving kan meestal wel een aantal dagen wachten. Die controle van het genezingsproces, de bloedwaarden of de geestelijke gesteldheid niet. Belemmeringen daarbij moeten direct worden opgelost; dat kunnen mantelzorgers of zorgprofessionals (nog) niet.

Bruggenbouwers eHealth gezocht!
Wat nodig is zijn partijen als de Expeditie-SlimThuis die bruggen bouwen tussen de wereld van de zorg en de wereld van de ICT. Enerzijds helpen bij de implementatie van eHealth, en anderzijds de eindgebruikers – zorgmedewerkers, patiënten/cliënten en mantelzorgers – helpen met hun vragen over eHealth. Aan deze bruggenbouwers de taak het bereik van eHealth te vergroten. Laat diegenen die het meest gebaat zijn bij eHealth er ook echt van profiteren. Investeren in ondersteuning dus.

Ondersteunen werkt
Een mooi voorbeeld van een andere manier om te implementeren biedt Amerpoort. Met hun platform “Klikik” willen zij zo veel mogelijk van hun 2000 cliënten met een verstandelijke beperking veilig leren omgaan met internet.

Het gaat hier om een groep gebruikers die nog niet internetvaardig is, maar wel wil worden. Reden om groots in te zetten op ondersteuning van cliënten bij Klikik. Naast handleidingen, instructiefilmpjes is er ook een heuse helpdesk voor vragen en problemen van cliënten en begeleiders of verwanten. Zo kunnen cliënten ongehinderd werken met Klikik en groeit hun vertrouwen bij het gebruik van de tool. Het zou interessant zijn om te zien welke partijen dit voorbeeld gaan volgen want de voordelen liegen er niet om:

  • zorgvragers én zorgverleners gaan met meer zelfvertrouwen aan de slag met eHealth;
  • ze omarmen de toepassing eerder;
  • mantelzorgers en zorgmedewerkers hoeven minder tijd te besteden aan uitleg van een technologisch middel;
  • zorgverleners en mantelzorgers houden meer tijd en aandacht over voor de patiënt of cliënt. Als dat geen winst is…
Maartje van Hees

Maartje van Hees

Over de auteur

Maartje van Hees is de oprichter van ExceptionAll, de organisatie met antwoord op vragen van zorgorganisaties én eindgebruikers over eHealth. Zij geeft advies over implementatie, ontwikkelt instructiemateriaal en trainingen en biedt een eHealth-helpdesk voor zorgmedewerkers, cliënten en patiënten en hun mantelzorgers. Haar motto is: iedereen werkt zorgeloos met eHealth-techniek.