Technologie verbetert verzorging(shuis)

Technologie neemt een grote vlucht, vooral de simpel te bedienen huis, tuin en keuken-technologie. “Je kunt zelf communiceren, zelf afspraken maken, zelf meten en als cliënt zelf de wijkverpleegkundige inplannen.”

nieuwe bernardusBovenstaand citaat is van ActiZ-voorzitter professor Guus van Montfort. Tijdens het symposium ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Bedrijfseconomie, zorg en medische technologie aan de Universiteit Twente legde hij bovendien de verbinding tussen de cliënt, technologie en het systeem van regelgeving.

Cliënten aan het stuur
De regelgeving van de overheid is ordenend en regelend, waarbij veel waarde wordt gehecht aan solidariteit. Tegelijk is die regelgeving verstikkend, bureaucratisch en demotiverend. Met als gevolg dat verzekeraars, aanbieders en cliënten overheidsresistent gedrag ontwikkelen: ze zorgen ervoor dat ze zo min mogelijk last van die overheid hebben.

In het nieuwe systeem bepalen cliënten zelf wat ze willen en van wie ze dat willen afnemen. In het oude systeem heeft de zorgverzekeraar de bestedingsmacht over het geld. In het nieuwe systeem volgt het geld de klant. Wie een restitutiepolis neemt kan zijn eigen zorgverleners kiezen. “Alle rollen die de afgelopen jaren bij de klanten zijn weggehaald worden teruggepakt. De overheid en de verzekeraars proberen dat wel af te remmen, maar dat lijkt mij kansloos. Het is als een trein die niet meer te stoppen lijkt. “

Zorgkosten omlaag
Hoewel de media staan vol met berichten over bezuinigingen, ontslagen, sluitingen en andere negatieve berichten, ontwikkelt de ouderenzorg zich langzaam maar zeker. De positie van de cliënt verbetert en de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd verandert. Volgens Hans de Boer van VNO-NCW moeten ook de hoge kosten van de zorg omlaag. Dat kan door mensen bewuster te laten kiezen voor hun zorgpakket. Door hen zelf de controle over hun uitgaven te geven. “Wil je je zorg thuis hebben of in een instelling? Wil je dat via een professional doen of in een community met de buren? Wil je een robot of een verpleegkundige?” Door dat rechtstreeks aan cliënten te vragen verschuift de ouderenzorg in de richting van een private markt, die gestuurd wordt via apps, robots, communities en kleinschalig ondernemerschap.

Nieuwe appartementen
De ook op het symposium aanwezige staatssecretaris Van Rijn constateert dat de rol van de zorgverlening langzaam verandert van leidend naar ondersteunend. Het beeld van een oudere als een zorgbehoevende klopt niet meer. Ouderen zijn zelfstandige individuen, die de regie over hun eigen leven willen voeren. “Het is belangrijk dat niet meer gepraat wordt over zorgzwaarte-pakketten, maar over ‘wat moet er gedaan worden in jouw persoonlijke omstandigheden’. Daarbij kijk je niet alleen naar wat de patiënt nodig heeft, maar ook naar de mantelzorgers.”

Door die individuele benadering liggen er ook nieuwe mogelijkheden voor verzorgingshuizen. De inschatting dat een groot aantal zou moeten sluiten was een vergissing. “Er sluit hooguit 10% van de 850 verzorgingshuizen. Veel verzorgingshuizen zijn aan het nadenken en zich aan het omvormen tot nieuwe woonzorgcentra. Met zelfstandige appartementen en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, waarbij de zorg in die appartementen wordt geleverd. Mensen hebben veel meer te kiezen, en dat wordt versterkt door de opkomst van nieuwe technologieën.”

Dit is een bewerking van het oorspronkelijke artikel van Piet Scheerhoorn. Hij was namens Bouwstenen voor Sociaal aanwezig bij het minisymposium van de Universiteit Twente. Voor meer informatie: www.bouwstenen.nl.

Wat is Bouwstenen
Bouwstenen voor Sociaal is een sectorverbindend platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed. Bouwstenen richt zich op actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de vertaling daarvan naar huisvesting en vastgoed en de professionalisering van de uitvoering. Binnen Bouwstenen zijn verschillende netwerken actief, o.a. rond Zorgvastgoed en voorzieningen.