Biosensoren: vinger aan de pols

Medische biosensoren: dé nieuwe monitoring-oplossing voor risicopatiënten die na de verblijfsafdeling naar huis gaan. De biosensoren meten 24/7 de vitale functies dus fungeren als vinger aan de pols bij patiënten thuis.

met biosensor kan patiënt thuis gemonitored worden

De nieuwe medische biosensor meten continu die gegevens die zorgverleners relevant vinden. Alle aldus verzamelde informatie over hartslag, ademfrequentie en huidtemperatuur wordt doorgestuurd naar een applicatie die artsen ondersteunt bij hun klinische besluitvorming. Zodra een bepaalde waar de te hoog of te laag is, stuurt de app bovendien direct een melding naar de borgverlener of specialist.
Deze nieuwe medische biosensoren ontwikkeld door Philips gaan dus veel verder dan de al bijna alom bekende fitnesstrackers. Armbandjes, clips en andere wearables die mensen dragen om ‘vitale waarden’ te kunnen meten en zodoende hun conditie en gezondheid op peil te houden of bij te sturen. Carla Kriwet, CEO Patient Care & Monitoring Solutions bij Philips ziet de toekomst als volgt voor zich
Patiënten kunnen dankzij met het internet en elkaar verbonden gezondheidstechnologieën sneller revalideren, minder complicaties krijgen, en zowel in het ziekenhuis als thuis meer gemoedsrust krijgen. Wij zien mogelijkheden voor sensoroplossingen en de waarde die ze opleveren in de vorm van de talrijke en concreet bruikbare gegevens. Ze kunnen daarmee namelijk een sterk positieve invloed hebben op de situatie van chronisch zieken, doordat ze kunnen helpen kostbare ongewenste effecten, complicaties, onvoorziene heropnames op de IC-afdeling en langer-durende opnames te voorkomen.”

 

Zorgverleners waren op zoek naar snel inzetbare modellen voor co-creatie bij de gerichte aanpak van bepaalde problemen. De ondersteuning van risicopatiënten die laag-urgente ziekenhuiszorg krijgen, is er daar een van. Evenals ondersteuning bij de revalidatie en de overgang naar de thuissituatie. Reden voor Philips om aan de slag te gaan met het zoeken naar geïntegreerde oplossingen die gekoppeld zijn met analysetoepassingen en dashboards. Daarmee krijgen medici concreet bruikbare inzichten waarmee ze betere zorgresultaten kunnen realiseren, kosten kunnen besparen en de zorg toegankelijker kunnen maken. Want juist door de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken is er grote behoefte aan kostenbesparende manieren om patiënten te monitoren, te diagnosticeren en te behandelen. Met de nieuwe draagbare biosensor kunnen patiënten die laag-urgente ziekenhuiszorg krijgen nu ook eerder naar huis. Hij krijgt een biosensor opgeplakt en wat nodig is constant gemeten. Met andere woorden, zo houdt de dokter op afstand toch de vinger aan de pols
Volg de ontwikkelingen met de biosensor en andere slimme ontwikkelingen van Philips op www.philips.com/himss.