Robot bestrijdt gevaarlijke bacteriën

Bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica kosten per jaar ruim 700.000 mensen het leven. Een nieuwe robot moet deze bacteriën definitief de nek omdraaien.

Bacterie en robotsDe robot, SID (See, Identify and Destroy) is een ‘vondst’ van de TROIKA Foundation uit Noordwijk, kan de multiresistente bacteriën in ziekenhuisruimtes en operatiekamers effectief uitschakelen.

De SID werkt als het ware samen met de natuurlijke vijand van bacteriën, de virus of bacteriofaag. Die doden van huis uit schadelijke bacteriën en vormen dus een belangrijk wapen in de strijd.

Dood

SID zoekt de schadelijke bacteriën, bekijkt het DNA, koppelt er de juiste bacteriofaag aan en vernietigt de bacterie. Dat doet hij door een nevel met die fagen erin te verspreiden op de plek waar de bacterie is ontdekt. Binnen anderhalf uur is de bacterie dood en verdwijnt ook de bacteriofaag.

Net op tijd

Goed nieuws dus voor de strijders tegen multiresistente bacteriën. En goed nieuws voor mensen bij wie antibiotica niet meer werkt. Net op tijd ook want het aantal mensen dat niet meer gevoelig is voor de werking van antibiotica loopt in een verontrustend tempo op. Van ruim 700.00 mensen nu tot 10 miljoen in 2050. Daarbij is het probleem van de antibioticaresistentie in de landbouw en de voedselverwerking nog geen eens meegenomen.

 

De Troika Foundation is een non-profit organisatie en zet zich vanaf 2016 tot doel om de publieke bewustwording over zogeheten bacteriofagen te vergroten en nieuwe methodes te ontwikkelen om ze te bestrijden. Als alles goed gaat kan de nieuwe robot over 5 jaar in de praktijk ingezet worden.