Technologie schept nieuwe zorgjobs (2)

Nieuwe technologie brengt nieuwe uitdagingen en mogelijkheden met zich mee. Ook voor de gezondheidszorg en ouderen- of thuiszorg want technologische vooruitgang schept nieuwe, interessante banen. Hier nog zes (toekomstige) Zorgtechologiebanen.Nieuwe baan in de gezondheidszorg met technologieMedische dronerouteplanner  

Drones worden vandaag de dag ingezet om mensen die op verafgelegen plekken wonen van medicijnen te voorzien. Of ze vliegen met medicatie of zakken bloed naar onherbergzame oorden om daar iemand te helpen die een ongeluk heeft gehad. Drones kunnen nu eenmaal sneller en beter op moeilijk te bereiken plekken komen dan onze ‘traditionele’ ambulance of helikopter. Bepalend voor de vluchten (zeker als er meer en meer drones bijkomen) is het uitvogelen van de juiste routes.  Met topologie, techniek, biologie in je lessenpakket zou je zo maar medische drone route ontwerper kunnen worden.

Bio 3D geprinte printed orgaan designers

In de nabije toekomst rijst de vraag naar biogeprinte organen, en daarmee voor ontwerpers de pan uit. Om ontwerper te worden van een gebioprint orgaan, heb je nodig: beenmerg stamcellen, kennis van moleculaire biologie, 3D-printen, geneeskunde en creativiteit

Zorgnavigator

Gespecialiseerde diagnostici scannen met behulp van algoritmen binnen no time miljarden documenten  op zoek naar de verborgen oplossing voor zeer zeldzame medisch problemen. De zorgnavigator zoekt die informatie en zendt het vervolgens – met de nodige therapeutische aanbevelingen – naar de artsen en specialisten. Zo creëer je ruimte voor de medisch specialist en de verzorgers om zich geheel en al te richten op hun patiënten.

Welke VR en AR banen denk jij dat er straks zijn in/voor de ouderenzorg, thuiszorg, ziekenhuiszorg, GGZ, welzijn en andere gezondheidszorgsectoren?

Augmented / virtual reality planners

Om complexe operaties, zoals implantaten aanbrengen of tumoren verwijderen, goed te laten verlopen, zal in de nabije toekomst augmented reality (toegevoegde realiteit) ingezet worden. Inmiddels heeft start-up, Medsights Tech al software ontwikkeld om de haalbaarheid te testen van het gebruik van augmented reality bij het maken van 3-dimensionale reconstructies van tumoren. Zo kunnen de chirurgen zonder (blootstelling aan) röntgen of andere straling precies zien wat ze doen. Verwacht wordt dat Augmentend of virtuale reality planners binnen 20 of 30 jaar chirurgen helpen bij de voorbereiding van zeer complexe chirurgische ingrepen door de organen en het hele operatieproces te visualiseren. Lees hier meer over augmented reality.

Augmented reality VR therapieën ontwerper

Patiënten helpen hun stress en pijn te verminderen, kan heel goed met Virtual Reality. Het helpt bijvoorbeeld kankerpatiënten die een chemo infuus krijgen in een andere, prettige wereld te verkeren. En met VR kan je ook mensen met bijvoorbeeld pleinvrees over de drempel helpen door hen te laten in de virtuele wereld een plein te laten oversteken. Als designer ontwerp je die andere, virtuele wereld en help je mensen aan mooie ervaringen tijdens nare of moeilijke situaties.

 Gamification specialist

VR –behandeling kan, samen met gaming, ook ingezet worden voor mensen die moeten revalideren na bijvoorbeeld een herseninfarct of ongeluk. De spelen worden op maat  gemaakt zodat de patiënt juist die functies, ledematen of bewegingen kan trainen die voor hem of haar nodig zijn. Als Gamification specialist gaat er een wereld voor je open, denk bijvoorbeeld eens wat je kunt doen met de combinatie gaming, VR en augmented reality. Ook of vooral in en voor de gezondheidszorg.