CT, MRI en ultrasound in 3D

Het EchoPixel True 3D programma maakt een eind aan de ‘platte’ interpretatie van het menselijk lichaam, artsen kunnen ons binnenste en buiten nu van alle kanten bekijken.

Met deze nieuwe technologie kunnen artsen nu CTscans en MRI in 3D  bekijken. Het Amerikaanse bedrijf EchoPixel uit Californië transformeert CT, MRI of ultrasone scans van patiënten in ​​holografische ervaringen. Het 3D beeld kan worden gewijzigd, gedeeld of opgeslagen voor later gebruik.

True 3D

Het werkt zo:

    • installeer het softwareplatform van EchoPixel True 3D, op een speciale monitor.
    • Neem een touchscreenpen (een stylus), zet een 3D- bril op en laad de CT-, MRI- of echografiebeelden in het programma.
    • De software voegt alle beelden samen tot een 3D-replica van de gescande anatomie van de patiënt. Vervolgens kan de arts door de bril de specifieke lichaamsdelen ‘zien’ en met de pen metingen verrichten, een dwarsdoorsnee maken of vergelijken.

Met dit  True 3D-systeem kunnen medische professionals onmiddelijk na het maken van de CT, MRI  of ultrasound scan belangrijke structuren identificeren, evalueren en bekijken in een 3D weergave van patiëntspecifieke organen en weefsels.

Het voordeel?

Via de opnames van EchoPixel kunnen radiologie- en operatieteams nauw samenwerken doordat EchoPixel’s True 3D zeg maar hun gemeenschappelijke taal en werkplan wordt. Iedereen begrijpt en ‘ziet’ direct waar ze het over hebben en dat bevordert de beeldvorming over de patiënt en diens aandoening.

Jaarlijks worden zo’n 600 miljoen beeldvormingsstudies gemaakt. Die bestaan weliswaar voor meer dan de helft uit 3D-datasets, maar worden toch nog steeds in 2D gelezen door daarin getrainde radiologen. Andere clinici kunnen dat niet en dat beperkt hen en de ziekenhuizen waar ze werken in het toepassen van de beschikbare klinisch significante informatie. EchoPixels wil alle artsen in de gelegenheid stellen om die informatie te ‘lezen’ en ontwikkelde daarom het True 3D programma.

Praktijk

Inmiddels gebruiken al zo’n 15 ziekenhuizen in de VS het programma voor hartoperaties. Het wordt vooralsnog met name ingezet voor de diagnose en chirurgische planning van pediatrische aangeboren hartafwijkingen en bij interventieve radiologieprocedures. Dat kan omdat de pixelmethode niet alleen grote structuren maar ook kleinere bloedvaten zichtbaar maakt.