Hoe groot is het gevoel van veiligheid en waar zit de angst? ABUS Security Study 2020: Dit is waar Duitsers bang voor zijn

De veiligheidsexperts van ABUS hebben een representatieve studie uitgevoerd om het veiligheidsgevoel van de Duitsers in kaart te brengen. Wij presenteren de resultaten: Welke veiligheidsmaatregelen nemen huurders en eigenaren? Welke angsten bestaan er en is de huidige Corona-crisis van invloed op de veiligheidsbeleving van de respondenten?

Een derde van de Duitsers voelt zich niet veilig

Algemene resultaten van de ABUS Security Study 2020Kortom, de meerderheid van de ondervraagden voelt zich veilig. Ongeveer een derde daarentegen heeft verklaard zich weinig of zelfs helemaal niet veilig te voelen. De resultaten van de studie maken ook duidelijk dat slechts drie procent van de ondervraagden zich veiliger voelt dan een jaar geleden. Een volle 40 procent rechtvaardigt deze vermeende onveiligheid door te zeggen dat Duitsland de afgelopen 12 maanden onveiliger is geworden.

Een slecht gevoel van veiligheid wordt gekenmerkt door angsten. Bijna de helft van de deelnemers met een groot gevoel van onveiligheid noemde de angst voor geweld en lichamelijk letsel als hun grootste angst. Ongeveer een kwart zegt bang te zijn dat er in hun huis wordt ingebroken. Uit de studie blijkt ook dat huiseigenaren banger zijn voor inbraak dan mensen die geen huis bezitten. Bovendien neemt de angst voor inbraak toe met de leeftijd. De helft van de respondenten verklaarde echter geen speciale beveiligingssystemen te gebruiken, maar het meeste vertrouwen te hebben in onderdelen die met name de deur beveiligen. Slechts een kwart van de respondenten is van plan in de komende 12 maanden (verdere) beveiligingsmaatregelen aan te schaffen. Een volle 64 procent wees een dergelijk plan af.

De respondenten noemden angst voor geweld en lichamelijk letsel als de grootste angst, gevolgd door angst voor inbraak en beroving.

ABUS Veiligheidsexpert Michael Bräuer was verrast door dit hoge aantal mensen die een inbraak als hun grootste angst noemden en de “[…] duidelijk[n] kloof tussen de angst voor het misdrijf en de overeenkomstige maatregelen ter bescherming ertegen. Zelfs relatief eenvoudige maatregelen, zoals extra beveiliging van ramen en deuren, kunnen de veiligheid aanzienlijk verhogen.

Woninginbraken – angsten en preventie

Slechts 14 procent van de respondenten specificeerde de angst voor een inbraak met de zorg voor economische schade of materiële verliezen. Volgens 52 procent was de psychologische schade die slachtoffers van inbraak opliepen door de ernstige en traumatiserende ervaring een grotere factor.

Bijna 50 procent van de ondervraagden was zelf al eens slachtoffer geweest van een misdrijf.

Een mogelijke reden: ongeveer de helft van de respondenten (47 procent) verklaarde al eens slachtoffer van een misdrijf te zijn geweest. Deze omvatten beroving en diefstal (19 procent) en fraude of bedrog (16 procent). Een tiende van de mensen was minstens één keer slachtoffer geweest van inbraak.

Als preventieve middelen tegen inbraken en ter verhoging van het veiligheidsgevoel werden in de ABUS Security Study 2020 de volgende factoren met meerdere antwoorden genoemd:

  • Goede en attente buurt (60 procent)
  • Gebruik van licht (50 procent)
  • Beveiligingssystemen, bijvoorbeeld alarmsystemen (39 procent)

Wanneer is het gevoel van veiligheid laag?

Onderdeel van de ABUS Security Study 2020 was ook het gevoel van veiligheid tijdens de Corona pandemie. 14 procent voelde zich in deze periode onzekerder over criminaliteit. Acht procent was zelf slachtoffer geweest of kende iemand in de eigen kennissenkring die slachtoffer was geweest van oplichting in Corona.

Verdere resultaten van de ABUS-veiligheidsstudie:

Het algemene veiligheidsgevoel is positief: 47 procent van de 2.082 ondervraagden voelt zich veilig, 13 procent zelfs zeer veilig. 27 procent voelt zich echter niet erg veilig en zes procent zegt zich helemaal niet veilig te voelen. Wat de woonplaats betreft, voelen stadsbewoners zich over het algemeen veiliger dan mensen die in de buitenwijken of op het platteland wonen.

De angst voor criminele aanvallen zou vooral ’s nachts en buiten het grootst zijn. Een volle 51 procent verklaarde dit. Daarentegen was de angst overdag buiten slechts zeven procent. Een groot gevoel van veiligheid werd ervaren door 21 procent die nog nooit bang was geweest in een van de genoemde situaties.

Conclusie van de ABUS Security Study 2020

In het algemeen voelt meer dan twee derde van de respondenten zich veilig. Toch investeren veel mensen niet of nauwelijks in veiligheidsmaatregelen. Dit zijn bijvoorbeeld het beveiligen van deuren en ramen tegen inbrekers of het gebruik van een bewakingscamera om er zeker van te zijn dat niemand zich toegang tot de woning kan verschaffen tijdens iemands afwezigheid. Bovendien wisten maar weinig respondenten dat upgrading met veiligheidsmaatregelen wordt gesubsidieerd en gestimuleerd door bijvoorbeeld de KfW.

Tot slot bevelen wij de volgende leestips aan:

  • Hier krijgt u toegang tot de gedetailleerde resultaten van de ABUS Security Study 2020 en belangrijke grafieken.
  • Grote angst voor inbrekers in het donker? Hier onthullen we tips tegen woninginbraken tijdens het donkere seizoen.
  • Veel respondenten vertrouwen al op het beveiligen van deuren of zouden dat waarschijnlijk gaan doen. Wij tonen mechanische en elektrische deurbescherming.
  • Naast deuren zijn ook ramen populaire ingangen voor inbrekers. Wij adviseren raaminbraakbeveiliging met alarmfunctie.
  • Voor criminelen biedt de pandemie en de toegenomen aanwezigheid van bewoners een grotere kans om geld te verdienen met trucs. We geven tips over hoe bewoners zich kunnen beschermen tegen fraudevallen aan de voordeur.

Kerngegevens over de veiligheidsstudie 2020 van ABUS

De representatieve ABUS Security Study 2020 is uitgevoerd door het marktonderzoeksinstituut YouGov. De enquête vond plaats van 14 tot en met 16 september 2020. In totaal namen 2.082 mensen deel aan de steekproef.

De met * gemarkeerde links zijn zogenaamde affiliate links. Als een aankoop wordt gedaan via een dergelijke link, ontvangen wij een commissie. Er zijn geen extra kosten voor u.