zora zorgrobot

Zorgrobots inzetten? Waarom?

Zorgrobots kunnen een positieve bijdrage leveren in de zorg, dat is gebleken. Echter, daarmee is de discussie over de wenselijkheid van hun inzet  nog niet af. We moeten ook vooraf kijken naar wat we er mee willen.

Laat thuistechnologie meegroeien

De zorg moet veranderen. Sterk toenemende zorgkosten en terugloop van het aantal zorgmedewerkers maken dat niet iedereen met een zorgbehoefte maximaal wordt geholpen. Meegroeiende thuistechnologie kan een oplossing zijn.