Slimme beveiliging 8 digitale technologieën die iedereen meer veiligheid brengen

De technologische innovaties van de laatste jaren en decennia komen ons ten goede, zowel in ons samenleven met anderen als in ons privé-leven. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen individuele veiligheid en de veiligheid van gemeenschappelijke ruimten. Wij bekijken de acht meest interessante technieken en technologieën die het dagelijks leven veiliger maken voor het grote publiek en het individu.

Digitale toegangsbeperkingenn – Veiligheid voor de binnensteden

De veiligheid van stadscentra en binnensteden moet op veel punten worden verbeterd. Helaas is keer op keer gebleken dat terroristen en criminelen auto’s als wapen gebruiken om zoveel mogelijk mensen te verwonden of te doden.

Maar hoe kan men ervoor zorgen dat het binnenstedelijk gebied veilig is en er tegelijkertijd voor zorgen dat de toegestane voertuigen toch het gebied in mogen? Er zijn verschillende oplossingen in moderne steden – zowel tijdelijke beschermingsmaatregelen voor specifieke gelegenheden als permanente maatregelen in de zin van een algemene toegangsregeling.

De tijdelijke maatregelen omvatten mobiele en statische barrières en beveiligingspersoneel. Permanente maatregelen zijn straatmeubilair dat ook als barrière fungeert, sociale preventiemaatregelen en paaltjes.

Een goede middenweg, en een digitale, zijn intrekbare en uitschuifbare paaltjes. Ze zijn duurzaam, getest en houden dus ook aanvallers met zware voertuigen tegen. De voordelen liggen voor de hand: de paaltjes hinderen het normale voetgangers- en fietsverkeer nauwelijks, maar zijn zo uitgerust dat auto’s of zelfs vrachtwagens de beveiligde zones niet kunnen binnenrijden. De oplossing is het hele jaar door actief en niet alleen bij bepaalde gelegenheden zoals kerstmarkten. Het hele systeem is dus ontworpen om onze veiligheid permanent te garanderen.

De eenvoudigste manier om dergelijke systemen te controleren is door middel van een chip, zodat de paaltjes automatisch herkennen welke voertuigen mogen binnenrijden. Naast leveranciers zijn het vooral de politie, ambulances en brandweer die onmiddellijk toegang moeten krijgen.

De systemen kunnen zodanig worden aangepast dat individuele bolders of zelfs hele groepen bolders zo nodig kunnen worden neergelaten. Dankzij verschillende concepten kan een goede en veilige oplossing worden gevonden die individueel aan het stadsbeeld is aangepast.

Veel bedrijven gebruiken dergelijke systemen al jaren om de toegang tot hun eigen gebouwen te beveiligen. Men mag niet vergeten dat investeringen in het stadsbeeld altijd met het oog op de toekomst moeten worden gedaan. Dit is een verstandige investering die zichzelf al na korte tijd terugbetaalt als niet voor elk stadsfeest en elke markt nieuwe veiligheidsmaatregelen worden opgezet, verplaatst en afgebroken. moeten worden opgezet, verplaatst en ontmanteld.

Meer veiligheid door cameo’sras – Londen als rolmodel?

bewakingscamera's-openbare-ruimte

Digitaal toezicht op de openbare ruimte is een belangrijk punt om meer veiligheid te garanderen. Maar ook hier is het belangrijk te kijken naar de ervaringen van andere landen. Als we naar Londen of Groot-Brittannië kijken, zien we een ambivalent beeld met betrekking tot bewakingscamera’s. De camera’s beantwoorden slechts matig aan hun eigenlijke doel, namelijk misdaad voorkomen, afschrikken en meer veiligheid bieden.

Er zijn tot 3.000 beelden van misdaadverdachten per maand – ongeveer de helft van hen wordt geïdentificeerd en een groot deel van hen pleit schuldig. De bewakingscamera’s leveren dus belangrijk bewijs voor misdrijven die al zijn gepleegd.

De vele miljoenen camera’s, ongeveer een miljoen alleen al in Londen, zijn echter nogal lukraak geïnstalleerd, in plaats van zich te richten op plaatsen waar ze echt nodig zijn.

Tegelijkertijd is er een gebrek aan transparantie: aan de bevolking wordt niet meegedeeld waarom een bewakingscamera waar hangt en dat de opnames worden opgeslagen en geanalyseerd. Dit is twijfelachtig met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

Toch zullen we er vroeg of laat niet omheen kunnen om in ieder geval centrale delen van de openbare ruimte in Duitsland in de gaten te houden. Er zullen echter waarschijnlijk langere discussies nodig zijn over welke oplossingen gerechtvaardigd en in overeenstemming met de gegevensbescherming zijn, voordat voor een technologie kan worden gekozen.

Intussen zijn er digitale oplossingen die veel van de problemen kunnen oplossen. Onder andere met behulp van AI-systemen, die bijvoorbeeld een deel van de materiële screening kunnen overnemen. Opnames zonder mensen of alleen met individuele mensen zouden dus vooraf direct door de AI gesorteerd kunnen worden. Dit zou de hoeveelheid te screenen materiaal aanzienlijk verminderen en zo de stroom gegevens beheersbaar helpen houden.

Maar moderne oplossingen bieden ook daarbuiten aanzienlijke voordelen: Het rechtstreeks en live volgen van gezichten en personen via meerdere camera’s is mogelijk, evenals het gebruik van verschillende zichtverbeteringen voor verschillende tijden van de dag en de nacht.

Eén groot probleem: dit zijn dure investeringen, waarover een gemeente meestal niet alleen kan beslissen. Allereerst moet het wettelijk kader voor dit toezicht worden gecreëerd.

eCall: Het automatische noodoproepsysteem in auto’s

Een doorslaggevende digitale verbetering van de algemene veiligheid betreft het wegverkeer. Alleen nieuwe auto’s met een ingebouwde eCall mogen namelijk in de EU worden geregistreerd. Maar wat is eCall eigenlijk en waarom verhoogt het de veiligheid op lange termijn? De eCall is een automatische digitale EHBO’er die sneller hulp biedt bij een ongeval.

Een eenvoudig voorbeeld: Een auto rijdt ’s nachts van de weg op een onverlichte landweg en botst tegen een boom. De bestuurder van de auto is zo zwaar gewond dat hij niet meer zelf om hulp kan roepen. Bij een ernstig ongeval stuurt het eCall-systeem in de auto onmiddellijk een digitale noodoproep. Daartoe gebruikt het systeem zowel mobiele radio als satellietpositiebepaling. Zo wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht met het dichtstbijzijnde reddingscentrum. De centrale kan zelfs telefonisch met de bewoners spreken en nadere informatie inwinnen. De reddingsvoertuigen en de brandweer worden dankzij de positionering rechtstreeks naar de plaats van het ongeval geleid.

Door de hulpdiensten te waarschuwen en hen rechtstreeks naar de plaats van het ongeval te leiden, worden kostbare minuten bespaard en kan dus het verschil worden gemaakt tussen leven en dood. Daarom is eCall een van de belangrijkste innovaties op de markt, die indien nodig ook achteraf in oudere voertuigen kan worden ingebouwd.

Hiervoor zijn echter enkele onderdelen nodig. Het gehele eCall-systeem vereist onder meer een GPS-ontvanger voor plaatsbepaling, een antenne voor de mobiele telefoon, een besturingseenheid met ingebouwde simkaart, een handsfree systeem en de koppeling met de airbagbesturingseenheid voor de detectie van ernstige ongevallen. Al deze componenten zijn in kleine retrofit-kits verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers.

Digitale rookmelders: Veiligheid dag en nacht

netwerk-rookmelders

Sinds enkele jaren zijn rookmelders in Duitsland verplicht voor particuliere woonruimten – zowel voor huurwoningen als voor woningen. Wanneer de volgende vervanging van deze praktische alarmen aan de beurt is, kan dat nu digitaal gebeuren. Dat komt omdat moderne rookmelders een aanzienlijk groter aantal functies bieden en veel meer diensten kunnen leveren.

Laten we beginnen met de sensoren. In de moderne apparaten kunnen verschillende sensoren in één apparaat worden gekoppeld. Zo kunnen ze niet alleen beschermen tegen rook, maar ook tegen CO2 en zo de gevaren in het dagelijks leven aanzienlijk beperken. Vooral in huizen met gasverwarming of met gasaansluitingen in de keuken is een dergelijke waarschuwing van bijzonder belang.

Bovendien kunnen deze moderne en digitale oplossingen meer dan alleen een waarschuwingstoon laten horen. Ze kunnen namelijk worden gekoppeld aan andere apparaten in hetzelfde huis. In appartementsgebouwen betekent dit dat in geval van brand alle bewoners van het huis onmiddellijk worden gewaarschuwd. Dit kan rampen voorkomen en ervoor zorgen dat de bewoners in geval van brand de huizen snel en veilig verlaten.

Bovendien bieden de moderne digitale apparaten ook de mogelijkheid om vooraf bepaalde telefoonnummers over de brand te informeren. Dit zorgt ervoor dat de brandweer in een vroeg stadium op de hoogte is van de brand en deze vervolgens kan blussen.

Al met al is deze compacte technologie een van de beste manieren om uzelf en uw flat of huis te beschermen. Want alle mogelijkheden worden hier zo goed mogelijk behandeld. Onze vergelijking van verschillende rookmelders geeft een goed overzicht van de respectieve functies.

De digitale Türspion: Veiligheid rond het huis

Ring van Amazon startte een trend die inmiddels vele aanbieders overspant: digitale deurspionnen waarmee bezoekers niet alleen met een camera kunnen worden opgespoord, maar vaak ook met hen kunnen communiceren.

Dit klinkt praktisch en kan zelfs op afstand worden gedaan via een mobiel apparaat. Wat in Amerika de norm schijnt te zijn, is in Duitsland niet toegestaan, althans niet in dezelfde mate. Net als particuliere bewakingscamera’s zijn digitale deurkijkers alleen toegestaan als ze geen inbreuk maken op de gegevensbescherming of de privacy.

Dienovereenkomstig zijn alle opnames in beeld en geluid ontoelaatbaar als ze verder gaan dan het eigen bezit – bijvoorbeeld als ze de openbare ruimte of de eigendommen van de buurt vastleggen. Bovendien mag de deurkijker niet permanent gegevens doorgeven en opslaan. Beeldoverdracht mag alleen worden geactiveerd door op de deurbel te drukken. Heimelijke geluidsopname is zelfs strafbaar.

De situatie is vergelijkbaar in flatgebouwen en huizen met meerdere bewoners: Hier is een digitale deurkijker alleen toegestaan als hij pas begint op te nemen als de deurbel gaat. De opname mag alleen de privé-ruimte tonen, maar niet de gemeenschappelijke ruimte. Dit is alleen toegestaan als alle huurders hun toestemming hebben gegeven. Huurders hebben echter geen toestemming van de verhuurder nodig om een dergelijke deurkijker te installeren.

Dit betekent echter niet dat de juridische situatie altijd zo moet blijven. Vooral het steeds eenvoudiger gebruik van digitale technologie en hardware kan ervoor zorgen dat digitale deurkijkers in de toekomst ook deel gaan uitmaken van het dagelijks leven. Men kan er in ieder geval zeker van zijn dat de ontwikkeling op deze markt nog lang niet ten einde is.

Alarmsystemen in de digitale wereld – altijd in een netwerk

Zowel particuliere huishoudens als bedrijven moeten steeds meer aandacht besteden aan hun eigen veiligheid en de onkwetsbaarheid van hun eigen panden. Ook hier blijkt duidelijk hoeveel voordelen de digitalisering biedt. Want de laatste jaren heeft de digitale technologie ook in de veiligheidssector enorme vooruitgang geboekt.

Verschillende sensoren en krachtige camera’s zijn in staat om snel en veilig te reageren op inbrekers en onvoorziene gebeurtenissen – en sneller dan men zou denken. Voor consumenten betekent dit een goede inbraakbeveiliging door middel van alarmsystemen.

Vooral dankzij nieuwe cameratechnologieën wordt het in de toekomst veel gemakkelijker om inbrekers en dieven aan hun gezicht te herkennen. Hoge resolutie, gezichtsherkenning en goede prestaties, zelfs in volledige duisternis, zijn al gemakkelijk mogelijk.

Het maakt vooral niet meer uit of de betrokkenen in huis zijn of momenteel op vakantie zijn. Het alarmsysteem waarschuwt niet alleen snel via een gsm-bericht, maar maakt ook digitale toegang tot de beelden van de camera’s mogelijk. De politie wordt vaak ook direct en automatisch gewaarschuwd. Optimaal dus wanneer grotere waarden moeten worden beschermd.

Bovendien kunnen we ervan uitgaan dat de oplossingen in de toekomst nog aantrekkelijker en krachtiger zullen worden. Dankzij de zich ontwikkelende AI zullen alarmsystemen in een vroeg stadium inbraakpogingen kunnen detecteren en melden. Vooral omdat dergelijke systemen ook kunnen worden gecombineerd met de smart home.

Het activeren van de digitaal bedienbare verlichting op de bovenverdieping via een trigger van het alarmsysteem is net zo eenvoudig als het bedienen van de muziekinstallatie via zo’n commando. Zo wordt het makkelijker om inbrekers te laten vluchten zodra ze het proberen.

De Hausnotruf als app – moderne oplossingen voor de oude dag

thuis noodoproep app

De klassieke noodoproep aan huis moest worden gemoderniseerd en nogal wat aanbieders hebben de oude en niet bijzonder efficiënte methoden weten te doorbreken – namelijk met een noodoproep aan huis via de app. Dat komt omdat de generatie die nu ouder wordt een smartphone praktisch als vanzelfsprekend gebruikt en vaak ook digitaal genetwerkt is.

Aangezien de smartphone ook voor deze generatie over het algemeen een dagelijkse metgezel is geworden, is het niet verwonderlijk dat de noodoproep thuis zo gemakkelijk kan worden gecentraliseerd. Gebruikers hoeven niet langer omslachtige verbouwingen te laten uitvoeren om in elke kamer van het huis direct toegang te krijgen tot de noodoproep. Met de smartphone en de bijbehorende app wordt direct en gericht hulp ingeroepen.

In geval van een noodoproep wordt er direct navraag gedaan door de verantwoordelijke noodoproepdienst. Zij kunnen dan – afhankelijk van de overeenkomst en het contract – bijvoorbeeld de flat openen met een afgezette sleutel of zo nodig ook de hulpdiensten bellen. Zo is snelle hulp met één druk op de knop gegarandeerd.

Ook de gegevens die in de app en bij de provider zijn opgeslagen, kunnen verdere kosten voorkomen. Als er een voordeursleutel bij de provider ligt, kan deze zelfs de deur openen voor de reddingsdiensten en de brandweer. Niet iedereen kan zich immers gemakkelijk een nieuwe deur veroorloven.

Een ander voordeel van de digitale noodoproep thuis is dat de kosten aanzienlijk lager zijn. Er moet immers veel minder infrastructuur in gebruik worden genomen en onderhouden. Dit is een belangrijk punt in een samenleving waar armoede op oudere leeftijd een steeds grotere rol speelt. Men heeft immers alleen een smartphone nodig om ten minste het huishoudelijke deel van de noodoproep veilig af te handelen. De overige uitgaven voor de dienst blijven gelijk, want ook hier is het personeel het doorslaggevende kostenpunt.

Meer zekerheid voor de portemonnee: Minder verwarmings- en elektriciteitskosten in de slimme woning

We kunnen verwachten dat we de komende jaren meer geld aan verwarming en elektriciteit zullen uitgeven dan ooit tevoren. Maar gelukkig zijn er dankzij digitalisering en automatisering mogelijkheden waarvan men enkele jaren geleden nog helemaal niet kon dromen.

Dankzij smart home technologie kunnen we niet alleen actief elektriciteit en energie besparen, maar ook veel van deze elementen automatiseren. Waarom een flat de hele dag verwarmen als er niemand thuis is?

Automatische thermostaten op kachels handelen intelligent. Als de flat onder een drempelwaarde afkoelt, wordt de verwarming slechts licht aangedreven om de temperatuur op peil te houden. Stipt 30 minuten voor de verwachte aankomst van de bewoner begint de verwarming de verschillende kamers verschillend te verwarmen, onafhankelijk of op commando van de app.

De situatie is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik. Waarom moeten apparaten aanblijven als ze niet worden gebruikt? Of je bent vergeten het licht uit te doen, maar je zit al in de trein op weg naar het vliegveld. Ga gewoon met de app naar de verbonden smart home en druk daar op de nodige schakelaars.

Het mooie hiervan is dat veel van de elementen gemakkelijk en gemakkelijk kunnen worden geautomatiseerd of zelfs gekoppeld aan kunstmatige intelligentie. De enige vraag is met welk deel van iemands privacy men bereid is te betalen. Kunstmatige intelligentie betekent immers ook het opgeven van een deel van de eigen privacy.

Conclusie: digitale technieken en technologieën verrijken het dagelijks leven enorm

Het wordt overduidelijk dat er veel praktische technieken en technologieën zijn die onze wereld beter en veiliger maken. Het wordt echter ook snel duidelijk dat we in Duitsland op onderdelen overregulering hebben, waardoor het moeilijk is om veel van de nieuwe technologieën te gebruiken of ze adequaat te gebruiken.

Daarom is het altijd moeilijk te beoordelen welke van de technologieën in de toekomst belangrijk zullen zijn en welke waarschijnlijk niet zullen worden gebruikt om redenen van gegevensbescherming of om andere redenen. Ten slotte is het bijzonder belangrijk dat ook het Duitse recht zijn geldigheid vindt.

In tegenstelling tot andere landen zoals Groot-Brittannië en de VS is de bescherming van persoonsgegevens in ons land bijzonder uitgesproken. Dit lijkt misschien verontrustend in deze context, maar het is essentieel in zijn basis.

De met * gemarkeerde links zijn zogenaamde affiliate links. Als een aankoop wordt gedaan via een dergelijke link, ontvangen wij een commissie. Er zijn geen extra kosten voor u.