Wat moeten we nou, een vervolg (6)

Weg met de volle mailboxen Het Nieuwe werken is sociaal en efficiënt, staat voor kennisdeling en samenwerken. Een social intranet als Embrace helpt daar bij, zo ervaart Accolade. De Friese woningcorporatie en de ontwikkelaars Embrace en Umbrella zijn beloond met een Gold Award. In deel 6 van de miniserie over (de keuze voor) sociaal intranets,…

Wat moeten we nou (3)

Deel 3 van de miniserie over (de keuze voor) sociaal intranets, communities, apps en online ‘samenwerkingsplatforms’ gaat over Harmonics van Winkwaves. Een social software pakket waarin harmonie in samenwerken, kennisdelen en communiceren centraal staat. Een Serviceoplossing dus.

Wat moeten we nou (1)?

Een miniserie over (de keuze voor) sociaal intranets, communities, apps en andere online ‘samenwerkingsplatforms’. Allemaal bedoeld om de communicatie tussen medewerkers van een (zorg)organisatie, cliënten en mantelzorgsters te versterken en tegelijkertijd te versoepelen. En daarvoor is het handig te weten  hoe ze werken en waarin ze zich onderscheiden. Embrace bijt het spits af.